Regionårsmøtet 2022

Normisjon region Trøndelag har sitt regionårsmøte på IMI Stølen, Oppdal,
fredag 29. april – søndag 1. mai 2022.

Endelig ser det ut til at vi kan samles til regionårsmøte igjen, etter to år med digitale årsmøter. Regionstyret ser virkelig frem til dette, og håper at så mange som mulig kommer på regionårsmøtet. Det er på regionårsmøtet misjonsfolket møtes og drøfter arbeidet i Normisjon. Vi ønsker at regionårsmøtet skal være en samling til inspirasjon og motivasjon for oppdraget vårt – i Trøndelag, og i samarbeidslandene.

Vi ber om at Gud skal møte oss når vi samles til årsmøte, og at fellesskapet kan fungere på tvers av foreningene. IMI Stølen gir oss den beste ramma for et godt fellesskap, åndelig og sosialt. For de som ønsker det, er det mulig å komme til IMI Stølen allerede fredag kveld (se programmet under). 

Hovedtaler:
Vegard Tennebø, menighetsplanter og fellesskapsutvikler i Normisjon.

Vegard Tennebø er hovedtaler på regionårsmøtet 2022.

Tema: Sammen om å gi Jesus videre!                                                                  

Inger Brit Rødberg går av som regionleder 30. april 2022, og Eivind Lånke Risholm tar over som ny regionleder fra 1. mai. Vi vil markere dette på lørdag kveld. Vi ønsker å vise vår takknemlighet til Inger Brit for den tjenesten hun har utført for Normisjon region Trøndelag, og vi vil be for Eivind i den nye tjenesten.

Det vil bli anledning til å komme med en hilsen til Inger Brit. Ønske om å komme med en hilsen må meldes på forhånd til regionstyreleder Anne Bergsrønning Eid, tlf. 970 21 232.

Det er lørdag 30. april som er årsmøtedagen. 

Saker som skal behandles på regionårsmøtet:

  • Årsrapport, regnskap, revisjonsrapport for regionen og IMI Stølen.
  • Valg av styreleder, medlemmer og varamedlemmer til regionstyret, samt valgkomite for 2023.
  • Budsjett 2022 til orientering.
  • Forvaltning av Normisjon region Trøndelags ressurser i en ny tid.
  • Misjonssenter i Trøndelag.
  • Gave til Salems nybygg i Prinsens gt 22B.
  • Det ligger meg på hjertet – frimodige ytringer om arbeidet i Normisjon. Her har alle delegater muligheter til å komme med synspunkter og innspill til regionstyret.

Stemmerett: Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. De som ønsker å ha stemmerett må melde seg på forhånd eller senest 1 time før forhandlingsmøtet settes.
(Jmf. Normisjons lover § 2 og 5)

Påmelding:

Påmeldingsfrist: fredag 8. april. Sakspapirer sendes ut til alle som melder seg på innen påmeldingsfristen.

PROGRAM FOR HELGEN:

Fredag 29. april:

18.30:                   Innkvartering

19.30:                   Kveldsmat

20.30:                    Kveldssamling
Andakt ved Vegard Tennebø

Lørdag 30. april:

09.00:                   Frokost

09.30. – 10.30:   Registrering

10.30:                    Bibeltime ved Vegard Tennebø

                               Tema: «Sammen om å gi Jesus videre»

11.30:                   Årsmøte

13.00:                   Lunsj

14.00:                   Årsmøtet fortsetter

18.00:                   Middag

19.30:                   Kveldssamling med markering av regionlederskifte
Innsettelse av Eivind L. Risholm.
Hilsener og takk til Inger Brit
Bønn
Musikalsk innslag fra «Branches»
Korssamling

Søndag 1. mai:

09.00:                   Frokost

11.00                     Møte på IMI Stølen med nattverd
                               Tale ved Eivind Lånke Risholm

13.00:                   Middag

Priser fredag – søndag
Kr. 1750,- rom med håndvask
Kr. 2000,- rom med bad
Eneromstillegg kr. 400,-
Leie av sengetøy kr. 100,- (kan ha med eget sengetøy)

Priser fredag – lørdag eller lørdag – søndag
Kr. 1150,- rom med håndvask
Kr. 1275,- rom med bad
Eneromstillegg kr. 200,-
Leie av sengetøy kr. 100,- (kan ha med eget sengetøy)

Bare lørdag:
Hele dagen: kr. 500,-
Stevneavgift kr. 100,-
Lunsj kr. 150,-
Middag kr. 250,-

Rabatt for barn:
0-1 år: gratis
2-5 år: 75% rabatt
6-14 år: 50% rabatt
..på alle priser, unntatt sengetøy.
Stevneavgiften er gratis for barn.

Velkommen på regionårsmøte på IMI Stølen 29. april – 1. mai!

Vennlig hilsen, for regionstyret i Trøndelag:

Anne Bergsrønning Eid (regionstyreleder)             Inger Brit Rødberg (regionleder)