Regionårsmøtet 2023

Normisjon region Trøndelag har sitt regionårsmøte på IMI Stølen, Oppdal, fredag 21. april – søndag 23. april 2023.

Regionstyret ser frem til nok en fin helg på IMI Stølen, og håper at så mange som mulig kommer på regionårsmøtet. Det er på regionårsmøtet misjonsfolket møtes og drøfter arbeidet i Normisjon. Vi ønsker at regionårsmøtet skal være en samling til inspirasjon og motivasjon for oppdraget vårt – i Trøndelag, og i samarbeidslandene.

Vi ber om at Gud skal møte oss når vi samles til årsmøte, og at fellesskapet kan fungere på tvers av foreningene. IMI Stølen gir oss den beste ramma for et godt fellesskap, åndelig og sosialt. For de som ønsker det, er det mulig å komme til IMI Stølen allerede fredag kveld (se programmet under).

Talere:
Marit Elisabeth Berling, skoleutvikler i Normisjon

Skoleutvikler i Normisjon, Marit Elisabeth Berling blir med som taler på regionårsmøtet 2023.

Det er lørdag 22. april som er årsmøtedagen.

Saker som skal behandles:
• Årsrapport, regnskap, revisjonsrapport for regionen og IMI Stølen
• Valg av medlemmer og varamedlemmer til regionstyret,
samt valgkomite for 2024
• Budsjett 2023 til orientering
• Misjonssenter i Trøndelag
• Revisjon av Normisjons lovverk
• Det ligger meg på hjertet – frimodige ytringer om arbeidet i Normisjon
Her har alle delegater muligheter til å komme med synspunkter og innspill
til regionstyret.

(Det kan komme flere saker, de vil da stå på sakspapirene som blir sendt ut)

Stemmerett: Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet. De som ønsker å ha stemmerett må melde seg på forhånd eller senest 1 time før forhandlingsmøtet settes. (Jmf. Normisjons lover § 2 og 5)

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 10. April

Sakspapirer sendes ut til alle som melder seg på innen påmeldingsfristen.


PROGRAM:

Fredag 21. april:
18.30: Innkvartering
19.30: Kveldsmat
20.30: Kveldssamling med fokus på Acta.

Lørdag 22. april:
09.00: Frokost
09.30. – 10.30: Registrering
10.30: «visjonsforedrag»/andakt ved Marit Elisabeth
Berling.
11.30: Årsmøte
13.00: Lunsj
14.00: Årsmøtet fortsetter
18.00: Middag
19.30: Kveldsmøte. Arne Fredrik Lånke, Solfrid Hunnestad, Reidun Gillesdal Laache og Ida Oline Laache leder oss i lovsang denne kvelden.

Søndag 23. April:
09.00: Frokost
11.00 Møte på IMI Stølen med nattverd Tale ved Marit Elisabeth Berling
13.00: Middag


PRISER:

Priser fredag – søndag
Kr. 1800,- rom med håndvask
Kr. 2050,- rom med bad

Eneromstillegg kr. 400,-
Leie av sengetøy kr. 150,- (kan ha med eget sengetøy)

Priser fredag – lørdag eller lørdag – søndag
Kr. 1200,- rom med håndvask
Kr. 1325,- rom med bad

Eneromstillegg kr. 200,-
Leie av sengetøy kr. 150,- (kan ha med eget sengetøy)

Priser bare lørdag:
Hele dagen: kr. 500,-
Stevneavgift kr. 100,-
Lunsj kr. 150,-
Middag kr. 250,-

Rabatt for barn:
0-1 år: gratis
2-5 år: 75% rabatt
6-14 år: 50% rabatt
..på alle priser, unntatt sengetøy. Stevneavgiften er gratis for barn.

Velkommen på regionårsmøte på IMI Stølen 20.–23. april!