Ny leder og to nye medlemmer i regionstyret

Anne Bergsrønning Eid ble enstemmig valgt som ny styreleder for Normisjon region Trøndelag. Regionstyret har også fått to nye faste medlemmer, mens to av de gamle medlemmene har takket for seg i styret.

Anne Bergsrønning Eid (34) er Normisjon region Trøndelags nye styreleder. Hun ble enstemmig valgt av det digitale årsmøtet som ble gjennomført i mai 2020. I alt 53 stemmeberettigede medlemmer var med og valgte ny styreleder, to nye styremedlemmer, tre varamedlemmer samt valgkomite for 2021.

Du kan lese portrettintervju med Anne Bergsrønning Eid her:
Portrettintervju fra Panorama nr. 2-2020

De nye styremedlemmene er Ida Oline Postholm Laache (38) fra Soknedal og Per Jarle Singstad (66) fra Rissa. De tar over etter at Sissel Nervik Fløttum fra Melhus og Jonny Myhre fra Verdal har fullført sine perioder som medlemmer i regionstyret.

Nye varamedlemmer av regionstyret er:

  1. vara: Arild Melås (59) fra Orkanger
  2. vara: Kristin Hellstrøm Bekkevold (32) fra Rennebu
  3. vara: Trond Holstad (43) fra Singsås.

Valgkomite for 2021 er:

  • Ellen Dalen Arnstad, Skogn
  • Magnar Kosberg, Singsås
  • Jonny Myhre, Verdal
  • Olav Skogen, Frosta
  • Vara: Per Martin Hepsø, Trondheim

Fra før sitter Eli Brandsæter, Elfrid Øvervik Blokkum, Ivar Jakob Aarmo og Eivind Lånke Risholm i regionstyret.

 

Av Ola Muan, 15.06.2020