Ny regionleder i Normisjon region Trøndelag

Eivind Lånke Risholm er ansatt som ny regionleder i Normisjon region Trøndelag. Han tiltrer i stillingen 1. mai 2022.

Eivind har vært Acta-leder i Trøndelag siden januar 2018. Det kommende året skal han ha studiepermisjon for å studere kristendom. Men han vil også bistå regionen med å ta noen av regionleder-oppgavene sammen med administrasjonsleder Ola Muan og nåværende regionleder Inger Brit Rødberg.

Inger Brit Rødberg vil være fungerende regionleder til 1. mai 2022, og går av med pensjon 1. august 2022.

Stillingen som Acta-leder blir ledig fra 1. august 2021, og vil bli utlyst i nærmeste framtid.