Satser på bibelfag og ledelse

Bibelfag og ledelse planlegges som nye fagtilbud på Gå Ut Senteret (GUS) til høsten. Det har allerede meldt seg flere søkere.

Rektor Ørjan Tinnen har dermed sendt to søknader om godkjenning fra skolekontoret på Berg prestegård i Trondheim. Får han positivt svar, står to nye studielinjer på skolens meny fra høsten 2019.

- Vi ønsker å tenke strategisk og visjonært på Gå Ut Senteret. Dette er fagtilbud som vi opplever er etterspurt. Samtidig kan det gi oss flere ben å stå på økonomisk, sier GUS-rektor Ørjan Tinnen.

AV MAGNE VIK BJØRKØY – PUBLISERT I PANORAMA NR. 1-2019

Kobler studie og tjeneste

Studieprogrammet «Tjeneste og ledelse» blir det første på Gå Ut Senteret som så tydelig kobler fag og forelesninger med konkret tjeneste. Hovedmålgruppen vil være ansatte og frivillige, volontører eller ettåringer, pastorer eller ungdomsarbeidere eller andre som har knyttet seg til et arbeid i kirke eller organisasjon.

På GUS kan de få undervisning og oppfølging som er tilpasset den konkrete tjenesten, og samtidig få med seg generell ledelsesutdanning.

– Vi ser for oss et bibelskole- og tjenesteår som er delt i tre. Fra starten av høsten har studentene fire uker her på skolen, deretter er de ute i tjenesten sin med oppfølging fra en mentor fra GUS. Så avsluttes studiet med en toukers bolk med debriefing og ytterligere undervisning, forteller Tinnen.

Han har allerede henvendt seg bredt til ulike kirker og organisasjoner i Norge, og tror dette vil være et gunstig tilbud på mange måter.

–Dersom tilbudet får offentlig godkjenning, som vi nå venter på, vil det gi rett til lånekassefinansiering for medarbeidere det er aktuelt for. Dette betyr svært lave kostnader for organisasjonen/menigheten som sender medarbeideren, sier rektoren.

Vil øke bibelkunnskapen

Samtidig som alle bibelskoler for tiden jobber systematisk for å presentere nye og attraktive fagtilbud, tar Gå Ut Senteret sjansen på å gå «back to basic» med sitt andre nye studieprogram i år. «Bare bibel» er et svar på behovet for ytterligere kjennskap og kunnskap til bibelens tekster og historie.

– Vi ønsker å utruste unge mennesker til bibelkunnskap og til evnen å formidle bibelens budskap. Studentene på «Bare bibel» skal komme gjennom hele bibelen i løpet av studieåret, via forelesninger og gruppearbeid, men også med god tid til individuelt studium av tekstene, forteller Tinnen.

– Hvordan merker dere etterspørselen etter en slik grunnleggende bibelopplæring?

– Flere tidligere GUS-elever har iallfall fortalt oss at hvis dette studietilbudet hadde eksistert tidligere, ville de ha søkt hit. Vi ser også at mange strømmer til kveldsbibelskoler og opplæring. I Oslo har Ungdom i Oppdrags bibelkvelder vært helt fulltegnet, forteller Tinnen.

Nå håper og tror han at begge de nye fagprogrammene blir godkjent av utdanningsmyndighetene. I tilfelle blir det et langt bredere studietilbud å ønske velkommen til i august i år.

KOMPETANSE: GUS-lærer Lars Olav Gjøra representerer noe av kompetansen bak det nye studietilbudet «Bare bibel». FOTO: GUS