Troen på Tron

På jakt etter ny leder som har TROEN PÅ TRON

De kan friste med flotte lokaler, vakker natur og snøgaranti i skiløypene. Boligen står klar til innflytting, og en tydelig tjeneste og mye leirarbeid venter. Stillingsannonsen bruker ord som «naturglede» og «livsglede». Nå er Tron ungdomssenter på lederjakt.

AV: MAGNE VIK BJØRKØY
Publisert i Panorama nr. 1-2019

Leirstedet ligger på Tylldalskjølen midt imellom Tynset og Rendalen i Nord-Østerdal. Det betyr at det er godt innenfor grensen for Normisjon Trøndelag, ACTA Trøndelag deltar ofte på leirene her, og nå håper Tron-entusiast og –styremedlem Einar Sørhus at noen i regionen kan tenne på utfordringen.

– Vi tror så sterkt på leirstedet og på leirarbeidet her. Det er den beste måte å drive barne- og ungdomsarbeid på, vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra ledere og deltagere de siste 50 årene, forteller han, og forteller med det at det er jubileum på gang for leirstedet på Tynset. Siden starten i 1969 har mange kommet til leirstedet for å være på kristen leir, gjennomføre kurs og seminar eller oppsøke naturen – eller bare bruke vakre Tron som et vanlig overnattingssted.

ENGASJERT:

- Jeg opplevde at kristentroen min ble aktivisert på Tron, sier Einar Sørhus, en av de mange engasjerte Tron-vennene i Nord-Østerdalen. FOTO: PRIVAT

Ga kristentroen armer og føtter

Einar Sørhus var selv bestyrer på leirstedet for noen tiår tilbake. Han opplevde at lederjobben og tjenesten på Tron ga mye tilbake.

– Jeg opplevde at kristentroen min ble aktivisert. Gjennom den praktiske tjenesten og møtet med leirdeltagere, fikk troen min føtter å gå på, hender å arbeide med og hode å tenke med, forteller han.

Han bodde den gang i den samme bestyrerboligen som nå stilles til disposisjon for den som vil ta over som daglig leder på Tron. Han opplevde at hjemmet på Tron ble en base for kameratflokkene til barna.

– Her fikk de god plass, masse lekemuligheter og en uendelig natur å boltre seg i. Barna var alltid i aktivitet, og det gjorde at det ble lettere for meg å gjøre jobben på Tron. Jeg var jo alltid i nærheten, sier Sørhus.

Sterk frivillighet

Den nye daglige lederen på Tron ungdomssenter vil få et sterkt frivillig engasjement i ryggen. «Foreningen Tron Ungdomssenter» har 130 medlemmer fra Nord-Østerdal, og mange av dem er svorne entusiaster som er vant til å ta i et tak for leirstedet.

– Likevel er vi avhengig av å få på plass en leder som kan ha daglig base på leirstedet. Det er mange om dugnaden, men én må lede og strukturere arbeidet. Vi trenger et «brennende hjerte», som kan ha dette som sin jobb, sier Sørhus.

Stillingen som utlyses er en 80% stilling. I tillegg er det vaktmester på leirstedet i 20% stilling.

VARIERT:

Arbeidet som daglig leder ved Tron ungdomssenter byr på stor variasjon. Her er tidligere leder Niels Westphal i full vigør. FOTO: MAGNE VIK BJØRKØY

– Hva er drømmen din for Tron ungdomssenter i fremtiden?

– Jeg håper at flere kan se den enorme betydningen det har for unges liv å kunne samles til leir her. At tro og fellesskap kan bygges, selv om det ikke er hotellstandard på alt. Og at kirke og organisasjoner kan se at dette er den aller beste trosopplæring. Når vi har en daglig leder på plass, kan vi intensivere arbeidet for akkurat det, sier Sørhus.

Han håper å ha den daglige lederen på plass i løpet av våren eller sommeren.

Du kan se fullstendig stillingsutlysning for daglig leder på Tron på www.tron-ungdomssenter.no.

ACTA:

ACTA Trøndelags ansatte deltar rett som det er på leirene på Tron ungdomssenter på Tynset. Her er barnekonsulent Kristine Hjellen (t-h) sammen med deltagere på Hallo Venn-leir i november. FOTO: TRON