Status i forbindelse med korona-utbruddet

På grunn av fare for korona-smitte, er regionkontoret til Normisjon og Acta Trøndelag stengt inntil videre. 

Vi har avlyst alle arrangementer og møter til og med 20. april. Dette gjelder også regionårsmøtet, som skulle vært avholdt 17.-19. april.

Ved behov kan du ta kontakt med følgende:

  • Regionleder Inger Brit Rødberg, tlf. 40 44 88 71, epost: inger.brit.rodberg(a)normisjon.no
  • Acta-leder Eivind Risholm, tlf. 97573661, epost: eivind(a)actatrondelag.no