Status i forbindelse med korona-utbruddet

Regionkontoret for Normisjon og Acta Trøndelag har inntil videre ikke regelmessig åpningstider pga. faren for Covid19-smitte.

De ansatte jobber for det meste hjemmefra, men kan avtale møter/samtaler på kontoret ved behov.

For leirer på IMI Stølen, se IMI Stølens hjemmesider – www.imi-stolen.no.

Ved behov kan du ta kontakt med følgende:

  • Regionleder Inger Brit Rødberg, tlf. 40 44 88 71,
    epost: inger.brit.rodberg(a)normisjon.no
  • Administrasjonsleder Ola Muan, tlf. 40 44 88 70 (mandag, tirsdag og torsdag),
    epost: ola.muan(a)normisjon.no
  • Acta-leder Eivind Risholm, tlf. 97573661,
    epost: eivind(a)actatrondelag.no