– Velkommen til GF

5. juni arrangerer Normisjon digital generalforsamling. – Vi håper vi bli mange som sees på Zoom denne lørdagen, sier generalsekretær Kjetil Vestel Haga.

 Meld deg på her

Landstyreleder Hallgeir Solberg håper generalforsamlingen vil bli til like stor inspirasjon og glede som tidligere år.

Det er første gang i historien at Normisjon arrangerer digital generalforsamling. Møte er åpent for alle interesserte og engasjerte i organisasjonen, og vil gjennomføres via møteapplikasjonen GoPlenum og videomøte i Zoom.

Generalsekretær Kjetil Vestel Haga påpeker at generalforsamlingen ikke bare vil ha et tilbakeskuende fokus, men også fokus på fremtiden.

– Vi skal gjøre viktige valg og se på treårsmeldingen og på alle de viktige tingene som har blitt gjort de siste årene, men fremfor alt så skal vi diskutere fremtiden, sier Haga.

Sakspapir, program og mer informasjonom Generalforsamlingen 5.juni finner du her.  

Det har vært tre spennende, men også utfordrende år for organisasjonen, påpeker landsstyreleder Hallgeir Solberg.

– Det har vært spennende å se en utvikling med flere menigheter som har vokst frem. Det er også noe vi kommer til å jobbe mer med fremover. Videre er det alltid spennende å se alt det som beveger seg i barne- og ungdomsarbeidet. Jeg fikk selv sjansen til å se noe av arbeidet vi gjør internasjonalt i denne perioden, og for min del var det utrolig inspirerende.  

Mer frimodighet
Å knytte de ulike delene av organisasjonen tettere sammen vil bli et viktig punkt i tiden som kommer, forklarer Solberg.  

– Hva håper du på for organisasjonen vår i årene som kommer?  

– Jeg håper at vi er en organisasjon som er offensiv med utgangspunkt i visjonen vår, som jo er tett knyttet opp mot Bibelen. At vi får enda større frimodighet og krefter til å arbeide offensivt for misjon. Både nasjonalt og internasjonalt, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg.

Mer informasjon om Generalforsamlingen 5.juni finner du her.