Vi bygger ledere

Normisjon Bangladesh støtter våre partnerkirker på ulike måter, og for tiden er hovedfokuset på å styrke lederkapasitet.

Skrevet av: Enos Hasdak/Sigrid Rege Gårdsvoll, 21. februar 2018

Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church (BNELC) er vår eldste samarbeidskirke i Bangladesh. Den er helt selvstendig og driver sitt eget arbeid i samarbeid med flere partnere. Normisjon Bangladesh støtter kirkens bibelskole i Amnura og Women Prayer Work (WPW).

WPW er et svært vellykket initiativ som har stått bak store endringer i de lokale menighetene. Med støtte fra WPW tar kvinner langt større del i kirkens aktiviteter, både gudstjenestene og i andre sammenhenger. 

Et annet initiativ som Normisjon Bangladesh driver inn mot BNELC er flere prosjekter rettet mot å styrke de yngre generasjonene i kirken. 

Gjennom Development and Leadership Program får de unge lederne i BNELC ledertrening, og det arrangeres søndagsskole for barna. Dette er et program som på sikt skal overtas av kirken selv, derfor jobber vi nå med å utforme en organisasjonsstruktur for arbeidet, og det er avholdt årsmøte for ungdomsarbeidet der de unge lederne selv valgte styre og ledelse. 

Prosjektet for utdanningsstøtte har som mål å øke utdanningsnivået i befolkningen, spesielt blant minoritetsgruppene som SMNB har jobbet med i lang tid. Dette gjøres direkte gjennom studiestipend til elever i videregående og høyere utdanning som er medlemmer og aktive i BNELC, men ikke selv har råd til å studere. Ønsket er at disse studentene også etter studiene skal være ressurspersoner for lokalsamfunnet og kirken. 

Vi ber for: De unge lederne i BNELC

Prosjekt: Menighetsbygging og evangelisering i Bangladesh
Prosjektnr: 302 022  
Kontonr: 1503 02 13537