Barneleir Tromsø

Acta Nord og Norkirken Tromsø inviterer til barneleir for 1.-5.kl. lørdag 11.desember kl.10.00-16.00, i Norkirken Tromsø, Vestregt.24.