Norkirken Tromsø

Norkirken Tromsø er det største fellesskapet i Normisjon region Nord. Menigheten har i overkant av 110 medlemmer, og har bl.a. gudstjenester stort sett hver søndag.
Visjonen til menigheten er «Vi vil se forvandlet liv og forandret samfunn gjennom fellesskap som møter, følger og tjener Jesus.»

Her kan du lese mer om Norkirken i Tromsø

Read article "Her kan du lese mer om Norkirken i Tromsø"