Ekteskapserklæringen

Tekst: Roar Flacké

22. januar er det ekteskapets søndag. Det er en god anledning til å løfte frem Bibelens gode budskap om ekteskapet.

«Tilfeldigvis» kommer ekteskapets søndag tre dager før kirkemøtet starter og etter all sannsynlighet endrer Den norske kirkes lære om ekteskapet. 
Normisjon er blant 36 utgivere av dokumentet Ekteskapserklæringen. Hensikten med den er å forklare og å gi støtte til en bibelsk forståelse, veiledning og forkynnelse, og møte utfordringene fra den kjønnsnøytrale ideologien. Vår tro på den treenige Gud forplikter oss til å bekjenne og forsvare Bibelens budskap om ekteskap, familie og barn, heter det i erklæringens innledning.

Vi sier:
• JA til Bibelen som kirkens forpliktende norm for tro og liv.

• JA til ekteskapet som Guds skaperordning for én mann og én kvinne.

• JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.

• JA til barns gudgitte rett til å kjenne sin egen mor og far.

• JA til barneperspektivet i kirkens teologi og praksis.Du kan lese hele erklæringen her:  http://morfarbarn.no/site/morfarbarn.no/files/Ekteskapserklering-2016.pdf

La oss be for ekteskap og hjem – og for kirkemøtet!