Personvernerklæring for Normisjon og Acta – barn og unge i Normisjon

Adressat

Denne erklæringen er rettet mot deg som har, eller har hatt, en registrert relasjon til oss.

Du er kanskje ansatt, frivillig medarbeider, deltaker på en aktivitet eller leir, foresatte til en slik deltaker, giver av ett eller flere beløp til vårt arbeid eller kunde i våre nettbutikker? Eller kanskje du er abonnent på nyhetsbrev eller en annen publikasjon, deltar i ett av våre fellesskap eller går på en av våre skoler, du har hatt en eller flere av disse relasjonene til oss tidligere eller har en annen registrert relasjon til oss?

For å kunne innfri våre forpliktelser i forhold til deg, til norske myndigheter og for å arbeide hensiktsmessig i tråd med vårt oppdrag som organisasjon trenger vi å registrere en del personopplysninger. Det er viktig for oss å være tydelige på hvilke opplysninger dette er, hvorfor vi trenger dem, hvordan de brukes, hvor lenge vi lagrer opplysningene osv. I en relasjon til oss skal du kunne være trygg på at vi tar ditt personvern og dine rettigheter på alvor. For oss handler dette om respekt for deg som medmenneske.

«Personopplysninger» er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Om de i tillegg sier noe om for eksempel religiøst ståsted kan de være regnet som «sensitive» personopplysninger. Vi håndterer både vanlig personinformasjon og sensitiv personinformasjon i vår organisasjon. Behandling av begge disse typene personopplysninger er lovregulert og våre organisasjoner er forpliktet på gjeldende norsk lovverk.

I denne personvernerklæringen vil du finne alt du trenger å vite om hvordan vi behandler dine personopplysninger. For å gjøre det lettere å finne frem har vi delt innholdet inn i disse hoveddelene: