Sant om Gud og livet

Tekst: Aud Vihovde Hoftun

Livet er som en reise der vi utfordres både på godt og vondt.

Vi har fått Bibelen som en håndbok for livet. Her møter vi mennesker i ulike situasjoner og livsfaser, og her blir vi kjent med Gud. Selv om man har lest en del i Bibelen og hørt mye forkynnelse, så kan mange likevel oppleve et sprik imellom troens verden og den virkeligheten man selv erfarer.

Vi spør Hans Høie utfra hans erfaring i ulikt livslandskap:

– Har du noen tanker om hvorfor det kan være slik?

– Jeg tror at vi kan ha en så bestemt og fastlåst oppfatning av hvordan Gud er, at når livet blir krevende og tøft oppleves Gud fjern for oss. Gud er så opphøyd at han passer ikke inn i våre bekymringer og gleder.

– Hvordan kan vi i Normisjon bidra til å snakke sant både om Gud og livet?

– Vi må oppmuntre hverandre til å pleie vår nære relasjon til Gud. Vi trenger hjelp til å be, ikke bare med munnen, men med hjertet. Det er krevende å be ærlige bønner. Å snakke åpent med Gud hvordan jeg egentlig har det. Å fortelle om drømmer, lengsler, drifter og svik.

Det er i denne samtalen Gud virkelig kan vise oss hvem han er. At han er nær. At han elsker oss med alt vi er for Jesu skyld.

Dette ønsker vi å stimulere til i våre lokale sammenhenger.