Den gode samtalen

Tekst: Aud Vihovde Hoftun

Aud Vihovde Hoftun, leder for Fermate i Rogaland.

Spørsmålene er flere enn svarene. Troen og tilliten har slått sprekker. De er fulle av skuffelse og sorg. Da kommer det en opp langs siden og slår følge. ”Hva er det dere går og snakker med hverandre om?” spør Jesus. Dette åpner opp for å dele både følelser og tanker. De får øse ut. Jesus tar imot. Så hjelper han dem steg for steg ut i et større rom der de får nøkler til å tolke erfaringene sine og finne en ny vei.

Å ha noen å dele tanker og erfaringer med er veldig verdifullt. Vi vil derfor oppmuntre til å dele liv med hverandre både i familien, nabolaget og i menigheten. Samtidig kan det være nødvendig iblant å ha noen som kommer ”utenfra” den nære kretsen og som kan gå inn i mer dyptgående prosesser i forhold til eget selvbilde, relasjoner til andre mennesker eller til Gud. De fleste av oss opplever perioder i livet som er mer utfordrende enn ellers.

Fermate er et sted der vi inviterer mennesker til den gode samtalen om livet og der hele livets virkelighet kan snakkes om. Vi har tilbud på Bådeoghuset i Sandnes og på Kraftsenteret på Stemnestaden i Tysvær.

Velkommen til å ta kontakt! 

Tlf. 98 21 61 81 eller mail: fermate.rogaland@gmail.com.