Videre ut med Agenda 1

Tekst: Roar Flacké   Foto: Gjermund Lygre

Inspirerte ledere fra 13 menigheter vest i Mali.

Agenda 1 sprer seg til stadig nye land. I høst var det oppstart for Agenda 1 i Mali. 19 menigheter var med og responsen var god.

I oktober reiste Svein Høysæter og Eli Tveitane fra region Hordaland og Gjermund Lygre og Roar Flacké fra Rogaland til Mali for å starte Agenda1 på to sentrale steder. I tillegg til to kursdager på hvert sted, var det opplæring av veiledere, som skal følge opp menighetene mellom de halvårlige samlingene. Alt skjedde i et nært samarbeid med Normisjons direktør i Mali, kamerunesiske misjonærer og ledere i vår søsterkirke i Mali.

Agenda 1 ble forsøkt tilpassa malisk kultur, samtidig som profil og innhold i hovedsak er lik overalt. Selv om vi i Agenda 1 bruker uvante arbeidsmåter, var mottakelsen god og det ble starta viktige prosesser for å utvikle menighetene og bygge gode ledere. Mer enn 20 team reiste hjem inspirerte og med konkrete planer for utvikling av sine menigheter. Vi har stor tro på at Agenda 1 vil kunne gi både dybdevekst og breddevekst i Mali.

I etterkant fikk vi blant annet følgende tilbakemeldinger: I en av menighetene har de starta to bønnegrupper og besøkt de som ikke hadde vært i kirka på ei stund. Søndagen etter var kirka full! Noen andre fikk be for ei syk jente på bussen hjem. Hun ble god, og på reisen videre fikk de dele evangeliet med henne og de andre på bussen. En av deltakerne sa det slik: Denne undervisningen tvinger menighetene til å løfte blikket og se utenfor seg selv. Vi samles og blir kjent med andre, og oppmerksomme på hva som er behov og utfordringer i andre menigheter. Så nå kan vi be for hverandre. Og vi føler oss mer som en enhet, et stort fellesskap.

Bygge kultur for å følge Jesus

Agenda 1 består av læringsfellesskap med menigheter som går sammen for å nå ut med evangeliet. Hovedfokus er å bygge kultur for å følge Jesus i hverdagen. Misjonsbefalingen har ett hovedverb: Gjør disipler! De andre verbene er partisipper, som sier noe om hvordan vi skal gjøre disipler – ved å gå og døpe og lære. Jesus ba oss om å gjøre disipler som gjør disipler som gjør disipler… Og han kalte mennesker til å følge seg.

En disippel er ikke en superkristen med høyt aktivitetsnivå, men en som følger Jesus. Og følger vi Jesus, kan mye skje. Vi blir prega av han. Og vi kan møte mennesker sammen med han og være med på det han gjør.

I Agenda1 samles team fra ulike fellesskap og menigheter to ganger i året til undervisning, teamarbeid og utveksling mellom teamene. På slutten av hver samling lager hvert team en handlingsplan for tiden frem til neste samling. Og mellom samlingene får teamene oppfølging av en veileder.

Poenget er ikke å gjøre de mange og store aktivitetene eller aksjonene. Noen ganger kan det hende at vi skal slutte med noe og begynne med noe annet. Men viktigere er det å ta de små skrittene i en god retning, slik at vi kan hjelpe hverandre til å følge Jesus gjennom de dørene som han åpner for oss i hverdagen.

Stadig flere læringsfellesskap

De siste årene er det etablert mange slike læringsfellesskap både i Norge og andre land. I Norge finnes det nå 13 læringsfellesskap fra Mandal i sør til Tromsø i nord. Her er det med 112 menigheter og fellesskap med tilknytning til Normisjon, Den norske kirke og andre organisasjoner og kirkesamfunn. Mange menigheter og enkeltpersoner har gått nye skritt utover mot mennesker som er høyt elska. Hver høst arrangerer IMI-kirken Agenda 1 Pluss for ledere i læringsfellesskapene.

I Rogaland er det for tiden læringsfellesskap på Ålgård, Vigrestad/Nærbø, Finnøy, Sandnes, Ryfylke og Skudenes. Til sammen 64 team er med disse stedene. I Agder er det startet ett læringsfellesskap og et nytt står for tur. Stadig flere ønsker å være med i en Agenda1-prosess.

Vi ser en trend i retning av mer lokale læringsfellesskap og at barne- og ungdomsarbeidet er mer med. I Nord-Rogaland avsluttet vi for eksempel i vår et to års løp for 6 ulike fellesskap fra et stort område. Fra nå av satser vi mer lokalt, der ett av fellesskapene som har vært med, gjerne blir vertskap. I september startet vi i Skudenes et bredt Agenda1-fellesskap med Falnes menighet, pinsemenigheten Salem, Skudenes Normisjon, Acta Skudenes og Norkirken Åkra. Det blir spennende å se ringvirkningene av at mange lokalt jobber med det samme og oppmuntrer hverandre på tvers.

Internasjonalt

Globalt har Agenda1 i 2017 vokst med 60% i forhold til i fjor. Og det sprer seg til stadig nye land. Det begynte i Kambodsja og Thailand, der IMI-kirken og Norkirken Sandnes har introdusert Agenda1. I Kambodsja var det for eksempel i starten av året 2332 nye mennesker som sa de ville følge Jesus. Her er Agenda1 sammen med lederseminarene et hovedredskap for å hjelpe 89 menigheter til å følge opp nye kristne og nå videre ut. I høst ble det også startet Agenda1 i Finland og Mali. Og Zambia, Bangladesh og Filippinene står for tur.

Ta gjerne kontakt med Anne Kristin Bruns (tlf. 97976136) eller Roar Flacké (tlf. 90600239) om du vil vite mer om Agenda1. Kanskje det kan være noe for det fellesskapet du er en del av?