En del av noe større

Tekst: Roar Flacké

Odd Terje Høie avtakkes etter mange år som styreleder for Normisjon Rogaland.
(Foto: Einar Larsen)

Ålgård bedehus var fullt av årsmøtedeltakere i helga. Acta, barn og unge i Normisjon, satte sitt preg på årsmøtet. Acta-lederen Kristian Øgaard talte og årsmøtet for Acta Rogaland var integrert i regionårsmøtet.

Temaet for årsmøtedagen understreker det vi er, både som enkeltpersoner og fellesskap – en del av noe større. Vi får være med på det Gud gjør. Og vi får stå sammen med mange andre i Guds verdensvide kirke. Dette kom frem gjennom flere ulike innslag fra den mangfoldige virksomheten vi får være en del av, ikke minst gjennom Acta og internasjonalt.

På åpningssamlingen fikk vi et flott og lærerikt møte med Ålgård bedehusforsamling. Hans Høie og Toralf Hetland ledet oss gjennom den inspirerende og noen ganger krevende vandringen fra forening til forsamling/menighet og intervjuet flere av lederne i denne spennende prosessen. I dag drives et omfattende arbeid for ulike aldersgrupper, inklusive eget konfirmantarbeid. Også gjennom Bless Ålgård er forsamlingen med og velsigner lokalsamfunnet. En del av arbeidet for barn og unge drives i samarbeid med Misjonssambandets forsamling på bedehuset.

Gjermund Lygre ble takket for lang og god tjeneste i Normisjon, både regionalt og i Mali. Det var også avtakking av blant annet de utgående styrelederne, Odd Terje Høie i regionstyret og Vidar Aarstad i Acta-styret. Trygve Svendsen ble ny formann i regionstyret. Berit Reinertsen Sandvik, Magnus Jansen Bru og Kjell Ove Sande ble valgt inn i regionstyret med Magne Audun Kloster og Sveinung Fjelde som varamedlemmer. Til styret for Acta Rogaland ble Kristin Sjo Førre valgt som leder. Daniel Tytland og Tove Karin Hansen ble medlemmer og Joakim Skogen, Knut Olav Tokheim, Mats Even Vold og Sondre Arnevik varamedlemmer.