Etter skoletid i Aksdal

Tekst/foto: Kørner Høie

Noen av barna er harde sjakkspillere.

Det veksler mellom støy og stillhet når 40-60 barn samles hver onsdag i Aksdal kyrkje.

Skolen slutter tidlig på onsdagene, og for mange går da veien rett til kirken der menighet og Normisjon er klar med en stab på 12 voksne som tar imot dem. Her er de i tre timer med leksehjelp, mat og drikke, andaktsstund og interesseaktiviteter i grupper. Lydvolumet kan være høyt til tider, men lederne har greie regler og grenser som gjør at det kan være helt stille når de trenger konsentrasjon. Tilbudet har vært nå i 7 år, og avslutter hvert år til påske med familiesamling og utlodning der inntektene går til  Nepal eller Mali.