Fortsatt stor vekst i Kambodsja

Tekst: Ådne Berge

Stadig flere unge synger om Jesus i Kambodsja!   (Foto: Roar Flacké)

Vi har sett mange tusen nye mennesker bli kristne gjennom det arbeidet vi er en del av. Og veksten bare fortsetter. Det er en stor glede og et stort ansvar.

Mange av de lokale menighetene er små og den store veksten gir store utfordringer i å ta vare på de nye kristne. De fleste kommer fra en buddhistisk bakgrunn og er uten kjennskap til Bibelen og den kristne tro. Forkynnelsen er ofte fulgt av tegn og mange blir helbredet. Dette gjør stort inntrykk og er et vitnesbyrd om en levende og mektig Gud.

Vi har hovedvekt på trening av lokale pastorer og menighetsledere. Vi inviterer menigheter fra ulike kirkesamfunn. Vi skal ikke bygge opp vårt eget, men bidra til å styrke deres arbeid. Dette har skapt mer samarbeid og åpenhet mellom menighetene.

Treningen vektlegger erfaringen av at Gud utruster den enkelte. Vi ber og arbeider for at lederne skal vokse i nåde og kjennskap slik at de kan ha omsorg for sine menigheter, ta vare på de nye kristne og nå ut til flere. Mer enn 80 evangelister hjelper menighetene med undervisning og veiledning. Flere hundre huskirker gir livsnære fellesskap.

Jeg møtte i høst et menighetsråd ute i en landsby. De fortalte at buddhistene hadde negative holdninger til kristne og sa at de var dårlige barn, som ikke respekterte sine foreldre fordi de ikke gikk i Pagoden og ofret mat til sine forfedre. De svarte: Vi tror at de som er døde er hos Gud og at vårt ansvar er å ta vare på de som lever nå! Evangeliet har kraft til å skape nytt liv!