Gode medarbeidere på leirstedene

Tekst: Bodil Høie

Vær med og be for denne flotte staben: Espen og Hans, Kjersti, Hilde og Kirsti, og bakerst Gunn Bjørg, Bodil, Maira og Sveinung. Kørner mangler.

Normisjon Rogaland er stolte over våre leirsteder – Horve, Vaulali og Stemnestaden. Alle tre drives godt av gode medarbeidere, både ansatte og frivillige.

Ansatte på alle våre tre leirsteder kan glede seg over et godt økonomisk tilbakelagt år 2017. Og 23. mars var de samlet på Horve for å dele gleder og utfordringer, gjennomgå nødvendige rutiner, dele ideer og tenke framover.

Nå ser vi fram til at vår og varme skal gi grønne plener og nytt liv. Vinterens stille dager har vært brukt til å ta nødvendig vedlikehold innvendig. Maling og reparasjoner, nedvask av rom og innventar, og klargjøring til økende aktivitet utover.

Leirer både for barn og voksne er under planlegging, og oversikt over alle leirer finnes på hjemmesidene til det enkelt leirsted. Her er adressene både til hjemmesidene og facebooksidene til leirstedene:

Vaulali leirsted

hjemmeside: http://www.vaulali.normisjon.no/index.php

facebook: https://www.facebook.com/Vaulalileirsted

Stemnestaden

hjemmeside: http://www.stemnestaden.no

facebook: https://www.facebook.com/Stemnestaden-leirsted

Horve Ungdomssenter

hjemmeside: http://horveungdomssenter.no

facebook: https://www.facebook.com/HorveUngdomssenter