Invitasjon til familien

Tekst/foto: Thomas Thesen

God drøs på Alpha for ungdom i Ganddal.

Vi opplever en ny generasjon som har behov for en plass å høre til. Alpha Ganddal er akkurat ferdig med 3. runde av Alpha for ungdom.

Gjennom Alpha har vi erfart hvor viktig det er å legge til rette for at det skapes gode relasjoner. Starten på kvelden med måltidsfellesskap er et viktig møtepunkt. Måltidet med god mat og drøs om alt fra skole, trening og foreldre til tro og tvil. Ungdommene er tydelige på at det er en god arena hvor det er noen som lytter til spørsmålene og det er lov å tenke høyt. Det skjer noe med oss når vi kan senke skuldrene, spise og samtale sammen i gode rammer. Alpha Ganddal har fokus på å bygge invitasjon- og familiekultur. Derfor har vi også Alpha i et hjem og gir ungdommene et bilde av at fellesskap kan skje i hjemmene og ikke bare på bedehus eller i kirken. Vi gleder oss til å sette i gang med 4. runde til høsten.