Om region Rogaland

Normisjon region Rogaland eksisterer for å gi «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Vi ønsker å formidle til alle mennesker at de har en identitet som «Elsket og Sendt» i Jesus. Dette ser ulikt ut fra sted til sted og fra person til person. I regionen har vi et stort og mangfoldig arbeid. Vi er takknemlig for hver og en som med i arbeidet, enten det er ved å være en del av et fellesskap, i bønn, i dugnadsgjengen, på butikken, ved givertjeneste eller andre måter. Vi er ikke først og fremst en organisasjon, men en bevegelse av mennesker som vil at andre mennesker skal bli kjent med Jesus.

Normisjon region Rogaland er en del av Normisjon og ble stiftet 01.01.2001 etter en sammenslåing av Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen. Region Rogaland dekker Rogaland fylke + kommunene Sirdal, Sveio, Etne og tidligere Odda. Vi er ca. 22 ansatte direkte tilknyttet regionen. I tillegg kommer ansatte i lokale menigheter, på skolene og andre enheter.

Vi er en fellesskapsbevegelse og har fellesskap for mennesker i alle aldre. Vi har ca. 180 voksenforeninger og 130 barne- og ungdomslag. Det er alt fra kor, klubber, kvinneforeninger, menigheter, skoler, leirarbeid, barnehage og begravelsesbyrå. Fokuset i arbeidet vårt er fellesskap, misjon og ledertrening.

Regionen har tre fantastiske leirsteder. Det er Stemnestaden leirsted som ligger i Grinde i Tysvær kommune, Vaulali leirsted på Bjørheimsbygd i Strand kommune og Horve Ungdomssenter i Sandnes.

Fermate er et av tilbudene som regionen tilbyr. Fermate tilbyr samtale og veiledning på grunnlag av kristen livsforståelse sammen med kompetente samtalepartnere.

I regionen finner du Solborg folkehøgskole. En over 100 år gammel skole med rike tradisjoner. Den ligger plassert på Tjensvoll med fantastiske uteområder. Her er det 130-150 elever hvert år som blir en del av Solborgfamilien.

Rett ved siden av Solborg ligger den nye KFskolen Stavanger. Skolen eies av IMI-kirken og regionen sammen. Her kan vi ta imot 364 elever. I tillegg eier regionen sammen med Klippen på Jørpeland KFskolen Jørpeland. Her er det i dag ca. 180 elever.

I 2015 startet vi Norøk, et regnskapskontor med lokaler på Jørpeland. De er i dag 5 ansatte og har over 100 kunder.

Regionen eier også to gjenbruksbutikker som er en del av Galleri Normisjon. Den ene butikken finner du i Sandnes sentrum og den andre er på Aksdalsenteret i Tysvær. Flotte butikker med mange gode medarbeidere.

På Karmøy finner du Karmøy begravelsesbyrå, som også eies av regionen. Vi ønsker å være tilstede i alle livets faser. Vi kan også nevne at foreningen IMI Normisjon Haugesund også driver begravelsesbyrå.

Region Rogaland har sammen med IMI-kirken tatt et spesielt ansvar for Normisjon sitt arbeid i Kambodsja. Landsstyret har delegert driften av arbeidet til Kambodsjastyret.