Om region Rogaland

Normisjon region Rogaland er en del av den landsdekkende misjonsorganisasjonen Normisjon. Normisjon driver misjonsvirksomhet og diakonalt arbeid i Norge og utlandet. Normisjon er en selvstendig organisasjon som har fokus på fellesskap og misjon. Organisasjonen ble stiftet 1.1.2001 etter en sammenslåing av Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen. I Region Rogaland drives et omfattende arbeid for alle aldersgrupper. Vi har for tiden om lag 257 voksenforeninger, 111 barneforeninger, 33 ungdomsforeninger og 4 familieforeninger. I tillegg finnes det 40 kor for ulike aldersgrupper, utstrakt leirarbeid, begravelsebyrå, barnehagedrift og Solborg Folkehøgskole. Regionen har 3 leirsteder (Stemnestaden, Vaulali og Horve) og regionkontor i Sandnes og distriktskontor på Stemnestaden, Aksdal. Det er cirka 35 ansatte fordelt på 22 årsverk i regionen. I tillegg kommer 5-6 årsverk på leirstedene. Region Rogaland, IMI-kirken i Stavanger og Norkirken i Sandnes har et spesielt ansvar for innsamling, informasjon og rekruttering av norske utsendinger til Normisjons arbeid i Kambodsja. Vi samarbeider også med menigheter i Den norske kirke der det er aktuelt og har i dag 17 avtaler om misjonsengasjement med menigheter i Stavanger bispedømme. Region Rogaland dekker hele Rogaland fylke, og i tillegg kommunene Sirdal, Sveio, Etne og Odda.