Familier forandres

Konfirmanter og ledere i Ålgård bedehusforsamling 2018.

Bedehusforsamlingen på Ålgård er en av Normisjons om lag 35 menigheter. De har blant annet eget konfirmantarbeid, som de driver i samarbeid med NLM.

21. april ble 19 unge konfirmert. De fleste av disse kommer fra familier utenfor forsamlingen. Undervisningen tar utgangspunkt i Ungdoms-Alpha og temaer som gir konkret livshjelp til de unge. Hver konfirmant får dessuten sin egen forbeder i forsamlingen. En stor del av konfirmantene sier nå at de ønsker å tro på Jesus og bli bedre kjent med ham. Noen er også tydelige på at de er blitt mer bevisst på å ta Jesus med i hverdagen.

Konfirmantopplegget inviterer også foreldrene til møtepunkter der de samtaler om tro og det å være ungdomsforeldre. Det har skapt gode relasjoner og prosesser i forhold til tro. Mange konfirmanter og foreldre ønsker å fortsette i fellesskapet etter endt konfirmasjon. «Dette året har forandret hele familien,» sier en kirkefremmed mor.