Inspirasjonssamling for damer

Velkommen til inspirasjonssamling for damer på Stemnestaden, tirsdag 25. september kl.19.30!

Tema: GODHET – som ringer i vannet?
v/ Grethe Myklebust og Ingunn Moi

Sang/musikk: Lina Fisk Eide og Ingrid Tveit

God mat. Forbønn. Misjonskollekt.