Leirklubben Acta Rogaland

For deg som reiser på leir på Horve, Vaulali eller Stemnestaden!

Leirklubben i Rogaland er for deg som reiser på leir på Horve, Vaulali og Stemnestaden. Dette er en klubb som gir deg fordeler, og som gjør leirene våre bedre. Som leirklubb-medlem får 200 kroner i rabatt fra første leir du reiser på.

Medlemsskapet koster 100 kroner i året. Du kan melde deg inn i leirklubben når du melder deg på leir. Det vil si at du da betaler leirkontingent + medlemskontingent for leirklubben. Siden du får 200 kr i rabatt fra første leir vil denne leiren totalt sett bli 100 kroner billigere enn ordinær pris. Er du på flere leirer det samme året vil du får 200 kr i rabatt for hver leir.

Eksempel: En leir som koster 1100 kr ordinært vil koste 1000 kr for de som melder seg inn i leirklubben og 900 kr for de som allerede er medlemmer.

Leirklubben får økonomisk støtte fra Frifond basert på antall medlemmer, så jo flere medlemmer vi har jo mer støtte får vi. Støtten bruker vi på å styrke leirarbeidet vårt. Dette gjør vi blant annet ved å ruste opp leirstedene, kjøpe inn utstyr og aktiviteter til leirene og lage materiell som faller medlemmene til gode. På bildet kan du se den flotte lekeplassen på Horve som leirklubben har finansiert. 

Du kan melde deg inn i Leirklubben for 2018 her