Informasjon om leir i Rogaland

Acta region Rogaland skal i 2018 ha 20 leirer og 1 festival på våre tre ulike leirsteder. Hvorfor har vi så mange leirer? Vi opplever at leirene er gode møteplasser for barn, mellom barn og ledere og ikke minst mellom Jesus og barna. Vår drøm er å se «grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus». Vi ønsker gjennom våre leirer og legge til rette for trygge omgivelser hvor barn og unge kan bli kjent med Jesus og finne ut hva det vil si å følge Han i hverdagen.

På denne side gir vi generell informasjon om leirene og litt mer spesifikt om de enkelte leirkonseptene. 

Hva møter barna når de reiser på leir?

Når barna kommer på leir, vil de bli tatt imot av mange ledere som skal være sammen med dem på leiren. En av disse blir også romleder for hvert sitt rom. Romleder betyr at de tar seg ekstra av sine barn gjennom hele leiren – passer på at de har det greit, er sammen med dem utenom aktivitetene og sitter sammen med dem på samlingene.

Vi har på leir faste og obligatoriske samlinger, som vi ønsker kan skape forutsigbarhet og trygghet for barna, samt at vi skaper fellesskap og får jevnlig samlet barna. 

Hvem kan reise på leir?

Du trenger ikke ha et bestemt livssyn for å reise på leir. Barn i familier fra andre religioner og trosretninger er velkomne, men må delta på samlinger på lik linje som andre barn og ledere på leiren.

Dersom du har et livssyn som trenger tilrettelegging med hensyn til mat, ønsker vi i det lengste å imøtekomme dette. Fint om dette gis beskjed om ved påmelding.

Dersom barnet har et handikap som gjør at han/hun ikke klarer vanlige gjøremål uten hjelp, må barnet ha med seg ledsager. Ledsager betaler ingenting for leiren.

Barnet trenger ikke kjenne noen andre som skal på leiren, men fint hvis dette gis beskjed om, slik at vi kan være spesielt observante på hvem vedkommende plasseres på rom med og at vedkommende blir inkludert på best mulig måte. 

Har barnet store atferdsproblemer er det fint om dette tas opp ved påmelding, slik at vi kan avtale hvordan det kan gjennomføres på best mulig måte.

Romfordeling

Vi ønsker at ungene selv skal bestemme hvem de skal sove på rom sammen med. Ved påmelding er det derfor mulig å skrive inn hvem de ønsker å bo på rom sammen med. I utgangspunktet er det fire deltakere per rom, men det er mulig å legge en madrass på gulvet slik at fem kan reise sammen. Er det færre enn fire, så kan det være at de må dele rom med andre. Romfordelingen blir gjort før leiren starter, så derfor er det viktig å gi beskjed om eventuelle ønsker eller behov ved påmelding.

Hva skjer på leir?

Hva som skjer på leir vil selvfølgelig være avhengig av hvilken type leir du er på. Hvis vi likevel skulle skissere opp en «vanlig» leirdag, så vil den kanskje se slik ut:

 • Vekking (alle leirene våre har overnatting)
 • Frokost
 • Leking
 • Bibelundervisning
 • Aktivitet
 • Middag
 • Aktivitet
 • Deltakertid sammen med romlederen sin
 • Kveldsmat
 • Aktivitet
 • Kveldssamling
 • Alle barna inn på rom
 • Romlederrunde (romleder kommer inn og snakker med dem før de skal sove)
 • Internatvakt (vakt i gangen dersom barna skulle trenge noe i løpet av kvelden)
 • Om natten: Lederne sover jevnt fordelt på de enkelte gangene, så barna kan lett finne noen å henvende seg til under natten, dersom det skulle være behov for dette.

Kiosk

Samme hvilke aktiviteter og leker vi kommer opp med, så er kiosken alltid noe av det mest populære. Alle leirstedene har egne kiosker. Den vil være åpen 1-2 ganger i løpet av leiren og vi sier at du kommer langt med 50-100 kroner i kiosken.

Kollekt

I løpet av en leir ønsker vi å ta opp en kollekt, eller en økonomisk gave, til arbeidet som Acta og Normisjon er en del av. Det kan være arbeid i regionen eller internasjonalt. Det kan være lurt å gi beskjed til ungene før leiren starter hvor mye de skal gi. 

Leiroversikt

Leiroversikten finner du som en egen artikkel

Påmelding

Påmelding skjer på checkin.no. Du kan gå direkte inn her og søke etter leirnavnet. Checkin er både et påmelding- og betalingssystem, så det er fint hvis du melder deltakerne på her. Har du problemer med påmelding, så er det bare å ta kontakt med regionskontoret. Enten på telefon 98 21 61 72 eller på e-post leir.rogaland@normisjon.no 

Voksne på leir

Alle deltakerne får sin egen romleder som har et ekstra fokus på sine romunger. Dette er som regel ungdomsledere i alderen 13-17 år. I tillegg har vi noen hovedledere som er i alderen 18-25 år. For å skape en ekstra trygghet for barna, ledere og kanskje ikke minst foresatte så ønsker vi at det skal være «voksne på leir». Dette er voksne, gjerne besteforeldre, som har som oppgave å ha et ekstra fang å sitte på, gi litt trøst, noen som kan fange opp det som skjer i deltakergjengen. Vi har opplevd at dette har gitt oss en ekstra dimensjon i leirarbeidet som skaper en viktig trygghet for alle parter. 

Spesielle behov

Vi ønsker å kunne gjøre leiren best mulig for alle barna. Dersom det er noe informasjon som kan være greit at vi vet om, så er det viktig at du gir beskjed om dette ved påmelding. Dette kan gjelde allergier, dietter eller andre behov det er greit at vi vet om. Da kan vi tilrettelegge så godt vi kan, slik at leiren skal bli bra for alle. 

Leirklubben

Alle som reiser på leir kan være med i Leirklubben i Rogaland. Dette er en klubb som gir deg 200 kroner i rabatt fra første leir du reiser på. Medlemskapet koster 100 kroner i året. Du kan melde deg inn i Leirklubben når du melder deg på leir. Leirklubben får økonomisk støtte fra Frifond basert på antall medlemmer, så jo flere medlemmer vi har jo mer støtte får vi. Støtten vi får bruker vi på å styrke leirarbeidet vårt. Det kan være opprustning av selve leirstedet, utstyr og aktiviteter til leirene, eller annet materiell som faller medlemmene til gode. 

Økonomi

Når det gjelder økonomien i leirarbeidet har vi to ønsker eller behov. Det ene er at vi ønsker at leirene skal koste minst mulig, slik at flest mulig kan få være med. Det andre er at vi har et behov for å drive et leirarbeid som ikke går for mye i underskudd. Vi legger ikke skjul på at arbeidet vårt drives av frivillige gaver. Hvis du ønsker å gi en ekstra gave til leirarbeidet i Rogaland så sier vi hjertelig takk for det! Da kan du bruke kontonummer 3000.14.71267 og merke det med Acta Rogaland. Du får mulighet til å gi en gave på kr 200,-, 300,- eller 500,- ved påmelding. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, tanker, vil gi en tilbakemelding eller bare har lyst til å ta kontakt med noen av oss i staben i Acta Rogaland, så gjør du det ved å ringe 51 68 27 50 (sentralbord), 900 65 363 (Actaleder) eller sende en e-post til leir.rogaland@normisjon.no