Leirer i 2018 i Rogaland

TFI Sør

19.-21.oktober 2018
Vaulali
Har vært leder i løpet av 2018

Påmelding: checkin.no

TFI Nord

2.-4.november 2018
Stemnestaden
Har vært leder i løpet av 2018

Påmelding: checkin.no

Besteleir

23.-25.november 2018
Horve 
4-10 år (f.2008-14)

Påmelding: checkin.no

Adventsleir 1

23.-25.november 2018
Stemnestaden
2.-4.kl. (f.2009-11)

Påmelding: checkin.no

Adventsleir 3

30.november-2.desember 2018
Horve
2.-4.kl. (f.2009-11)

Påmelding: checkin.no

Adventsleir 2

7.-9.desember 2018
Stemnestaden
5.-7.kl. (f. 2006-2008)

Påmelding: checkin.no

Adventsleir 4

7.-9.desember 2018
Vaulali
2.-4.kl. (f.2009-11)

Påmelding: checkin.no