Normisjon i Kambodsja

Tekst: Ådne Berge

Her kan du lese om mye av det gode som skjer i Kambodsja. Normisjon får være med sammen med samarbeidspartnerne våre. Og du inviteres til å slå følge!

Mange tok imot Jesus under årets godhetsaksjon!

Et viktig redskap i Normisjons kirkebyggende arbeid er de årlige Godhets- og Evangeliseringsaksjonene. Her deltar mange fra Norge som gjennom dette får erfare Guds verk og at de kan være en del av dette. Det styrker troen vår når vi ser hva Jesus er i stand til. Når lamme går, når døve hører og blinde ser så øker vår innsikt i hva Gud kan og vi ser mer av hvem Han er. Dette tror vi også har stor betydning for arbeidet i Norge når teamdeltakerne tar dette hjem til sine foreninger og forsamlinger.

Normisjon bruker teamturen stadig mer aktivt. Gå Ut Senteret, misjonærer fra andre Normisjons land og hovedkontoret har vært med på de siste års aksjoner. Dette er også et godt sted for partnermenigheter å sende folk for å få ferske inntrykk fra arbeidet de støtter og for selv å være en del av arbeidet med å møte nye mennesker med evangeliet.

Under årets aksjon var det over 1600 mennesker som registrerte seg som nye kristne!!

Disse kommer i tillegg til de mange tusen som er blitt kristne de foregående årene.  De nye hjelpes nå inn i lokale menigheter der de bor. For å gi dem livsnære kristne fellesskap er det etablert flere hundre husfellesskap. Over 80 evangelister arbeider også ute i menighetene med forkynnelse og veiledning for at de skal bli bevart og vokse som kristne.

Det er en stor glede og også et stort ansvar å ta imot alle disse nye menneskene og det er flott å se det store engasjementet i de lokale menighetene for å bygge Guds familie.

Lederbygging

Med den store veksten det har vært i menighetene de siste årene, så er behovet for å bygge ledere ekstra stort og viktig. Lederseminarene er derfor en viktig del av vårt arbeid. Seminarene er åpne for ledere fra alle de lokale menighetene og kirkene og holdes i de ulike provinsene rundt i landet. Over 1200 ledere har så langt deltatt. I tilegg til å bygge den enkelte leder så skaper de også fellesskap og samarbeid mellom de ulike menighetene på en helt ny måte. Dette er til stor velsignelse.

Agenda 1

Også i Kambodsja er det mye fokus på pastorene og de har ofte en dominerende rolle i menighetene. Gjennom Agenda 1 menighetsfellesskap har vi et godt redskap til å bygge lederteam i menighetene gjennom sammen å sette felles mål for menighetens arbeid og å utvikle ulik kompetanse og nådegaver.

En viktig del av Normisjons strategi er å utruste de lokale lederne til selv å ta ansvar for arbeidet og stadig mer av lederseminarene og Agenda 1 samlingene gjennomføres nå av våre lokale medarbeidere. IMI Kirken har ansvaret for oppfølgingen av arbeidet fra Norge.

Studentinternater

Et annet viktig redskap i arbeidet er kristne studentinternater.  En trygg plass å bo med fokus på et godt studiemiljø har gitt mange studenter gode eksamener og en plattform for livet sitt. Internatenes tydelige kristne profil og inkluderende fellesskap har også gjort at de fleste som har bodd der har møtt Jesus og blitt kristne. Normisjon har et ønske om å støtte opprettelsen av flere internater framover.

Det humanitære arbeidet

Normisjon støtter flere viktige humanitære prosjekter i Kambodsja. Vår samarbeidspartner er International Cooperation Cambodia (ICC).

Prosjektet (iBCDE) har fokus på å hjelpe stammefolk Nord-Øst i landet til å styrke sin identitet og kultur, bedre deres rettigheter som minoriteter og hjelpe dem til utdannelse og landsbyutvikling.

Et annet prosjekt (FAST)hjelper familier i 14 fattige landsbyer til å forbedre sin livssituasjon gjennom tiltak for å redusere fattigdom, landsbyutvikling og skolegang for barna.