Seniorenes festdag

Tekst/Foto: Leif Berge

Onsdag 12. September var 140 seniorer samlet til seniorenes festdag på Horve ungdomssenter. Tidligere sykehusprest Leif Johannes Lie Bjelland kåserte og sanggruppen Senjores fra Karmøy sang og spilte for oss. Leif Johannes tok utgangspunkt i sin oppvekst på Sandnes. Noen av høydepunktene i hans guttedager var når han fikk reise på sommerleir til Finnøy. Der var det friluftsliv og møtevirksomhet. Der fikk han høre om Jesus som kom til vår jord som et lite barn men som voksen mann ble han korsfestet og døde for oss.
Leif Johannes kunne også huske når Horve ungdomssenter ble tatt i bruk på begynnelsen av 1960-tallet. Der gikk det fra telt til hus ettersom leirstedet tok i bruk møte/mattelt i begynnelsen og etterhvert ble det både møtesal og matsal i hovedbygget. Mange av tilhørerne kjente seg igjen i hans skildringener av ungdomstiden i Indremisjonen med leir og møtevirksomhet. Leif Johannes avsluttet med ordene fra
5 Mosebok 34, 27 En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer.

Sanggruppa Senjores gledet oss med kjære og kjente sanger. De hadde også litt å si om både tilblivelsen og forfatterne av sangene. Det satte tilhørne også pris på.
Hans Høie orienterte om planer for dagens Horve ungdomssenter. Det er behov for utbygging av leirplassen. Da ønsker ledelsen å bygge nytt kjøkken, matsal og møtesal. Det gamle hovedbygget ønsker de å bruke til idrettssal.

Til slutt ble det servert middag med dessert og kaffe. Vi takker betjeningen på Horve for en velsmakende bevertning. Vi takker alle som kom og ønsker alle velkommen til andre arrangementer som seniorkomiteen steller til.
Leif Berge