Agenda1 fortsetter å vokse

Teamarbeid på Vigrestad.

Tekst: Roar Flacké

Agenda1 er i dag Normisjons fremste redskap for å utvikle fellesskap og Iedere. 2009 starta det hele i IMI-kirken i Stavanger med 5 menigheter som ville hjelpe hverandre med å nå videre ut med evangeliet. I dag er det 15 slike læringsfellesskap i Norge med mer enn 140 menigheter og fellesskap representert.

Internasjonalt starta det i Thailand i 2010. Året etter kom det til Kambodsja. Der er det blitt et hovedredskap for å hjelpe kirken der med å nå nye og følge opp de mange kristne som kommer til i vekkelsene. De siste årene har det spredt seg videre til Filippinene, Cuba, Mali, Finland og Nepal. Nå planlegges det også læringsfellesskap i Bangladesh og Vietnam. Til sammen er det utenfor Norge 19 læringsfellesskap med 260 menigheter. Og stadig nye land og menigheter vil være med. I september fikk vi for eksempel ei liste med 60 nye menigheter som ønsker å være med i Thailand.

Mali

Denne uken reiser et team fra region Rogaland og Hordaland til Mali for å følge opp neste fase for de 21 menighetene der. Når vi starta opp der i fjor, var vi usikre på hvordan det ville fungere i en kultur der en stor del av lederne var analfabeter. Men med en viss tilpasning av undervisningen har det blitt svært godt mottatt og på kort tid har mange av menighetene gått betydelige skritt. Vær med på dette ved å be for Svein Høysæter, Eli Tveitane og Gjermund Lygre, som reiser dit denne uken – og ikke minst for teamene i Mali og de som skal følge dem opp.

Teamarbeid i Mali.

Bygge disippelkultur

Agenda1 er et nettverk av menigheter og ulike typer fellesskap, som vil hjelpe hverandre til mer utadrettede holdninger og handlinger, slik at flere mennesker kan bli kjent med Jesus og følge ham. Et læringsfellesskap består gjerne av 5-10 slike fellesskap, som er representert av et team av nåværende eller potensielle ledere. Hvert halvår kommer de sammen til undervisning, anvendelse av undervisningen i sin sammenheng og utveksling mellom teamene. Hver samling ender opp i en enkel handlingsplan for det neste halvåret. Mellom samlingene får teamene oppfølging. I denne prosessen tar vi utgangspunkt i der fellesskapet til enhver tid er, og hjelper hverandre til å gå noen skritt i en tydelig retning.

Hovedfokuset i Agenda1 er å bygge en disippelkultur med mer vekt på hverdagsliv med Jesus og relasjonsbygging enn på de mange aktivitetene. Det er ett hovedverb i misjonsbefalingen: «Gjør disipler!» De andre verbene er partisipper, som sier noe om hvordan vi skal gjøre disipler. Arrangement og møter og aktiviteter kan være bra, men bare som partisipper, bare om de fører til at mennesker følger Jesus. En disippel er ikke en superkristen med høyt aktivitetsnivå. Men en som følger Jesus i hverdagen – en som til enhver tid er der Jesus er og møter mennesker og situasjoner sammen med Jesus og slik som Jesus. På den måten får vi være med på det Han gjør.

Sammen på tvers

Dette er vårt felles oppdrag – på tvers av organisasjoner og menigheter. Etter hvert som Agenda1 har vokst, er læringsfellesskapene blitt mer lokale. På Vigrestad og Ålgård er det for eksempel de ulike gruppene i forsamlingen, som utgjør teamene. I Sandnes, Jørpeland og Skudenes kommer teamene fra ulike menigheter lokalt. På den måten kan vi velsigne hverandre på tvers. Og når mange på samme sted arbeider målretta med det samme, kan vi få en unik dybde- og breddevirkning.

Misjonalt lederskap

Å bygge disippelkultur er en møysommelig prosess, som krever fokusert lederskap over tid. Derfor var temaet for Agenda1-samlingen i Skudenes i slutten av september nettopp misjonalt lederskap. Anne Kristin Bruns, som er ansvarlig for Agenda1 i region Rogaland, sto for undervisningen, sammen med Roar Flacké og Lina Fisk Eide. Teamene fra Falnes menighet, pinsemenigheten Salem, Skudenes Normisjon og Norkirken Åkra jobba målbevisst med å anvende det inn i sine liv og fellesskap. Og mellom teamøktene var det på tvers av teamene mye god deling av ideer, erfaringer, oppmuntringer og forbønn. Og hjem fikk vi med oss ikke bare inspirasjon, men også konkrete planer for viktige skritt frem til neste samling i mars 2019.

Som ansvarlig for oppfølgingen av Agenda1 i Nord-Rogaland, er det et privilegium å få følge de gode prosessene som er i gang i disse fellesskapene. Vær gjerne med og be for lederne i disse fellesskapene og at vi kan se flere verdifulle mennesker bli bevisste etterfølgere av Jesus. Målet er å gjøre disipler, som gjør disipler, som gjør disipler…

Og i årene fremover vil vi gjerne starte flere slike læringsfellesskap. Ta gjerne kontakt for en prat om dette kan være aktuelt for fellesskapet du er en del av!