Fagdag og temakveld på Stemnestaden

Gunnar Fagerli

Hvordan snakke sant om den nødvendige brytningen mellom livet om troen?

Torsdag 15.11. kommer GUNNAR FAGERLI fra Modum bad på besøk til Stemnestaden i Grinde. Han vil da være med på fagdag for ansatte i kirken og kristne organisasjoner på dagtid. Om kvelden deltar han på en åpen TEMAKVELD.

Gunnar Fagerli arbeider til vanlig som fagleder og veileder på Institutt for sjelesorg på Modum. Han har mange års erfaring i møte med mennesker i ulike livsfaser, og han er en dyktig formidler.

Gjennom sin undervisning vil ta oss med inn i viktige spørsmål omkring den nødvendige brytningen mellom troen og livet. Han vil bl.a. komme inn på: Relasjoners betydning for tro og liv og om Guds grunnleggende relasjon til alt som er skapt. Hvordan dannes, utvikles og modnes troen i oss? Hva med gudsbilde og følelser?

Vi tror at dette er spørsmål som mange har kontakt med både i eget liv og i møte med andre. Vi vil derfor sterkt oppmuntre til å ta en tur til Stemnestaden denne dagen.

Fagdagen er fra kl.09.00 – 14.30. Denne er et samarbeid mellom prostene i Karmøy og på Haugalandet og Fermate /Normisjon. Her er der påmelding til : aud.vihovde.hoftun@normisjon.no.

Temakvelden er åpen for alle uten påmelding. Den starter kl.19.00. Her vil der også være vakker musikk og enkel servering med hjemmebakst og kaffe/te. Inviter gjerne flere med deg og bli med!

Her er en plakat for temakvelden: Temakveld