Fermate i sving på Vaulali leirsted i Strand

Tekst/foto: Aud Vihovde Hoftun

Kurstilbud

 I løpet av denne høsten arrangerer Fermate kurs-konseptet «Ta vare på deg selv og andre» for første gang på Vaulali. En god gjeng med både menn og damer møtes 3 kvelder for å få med seg livsnær undervisning og ikke minst for å dele refleksjoner omkring tro og liv gjennom samtale i grupper.

 Kurset har som mål å gi nøkler til å bli bedre kjent med seg selv og til å oppdage faktorer som har  vært med på å forme livet og troen. Arbeid med egen troshistorie er en del av kurset. Ved å bli mer bevisst på hva som har satt spor i eget liv, kan man bli bedre rustet til å møte andre.«Det vi får bevisstgjort kan vi ofte gjøre noe med, men det vi ikke får bevisstgjort, gjør noe med oss»

Iveren i gruppesamtalene forteller om at dette er noe som engasjerer. Det kan neste være vanskelig å bryte av for å ta kaffipause. «Vi trenger møteplasser som dette  der det er rom for å ta opp disse viktige spørsmålene» sa en av deltakerene i det han gikk ut døren sist kurskveld.

Mange av deltakerne er foreldre som står en strategisk posisjon som forbilde for barn og unge. Å jobbe med spørsmål knyttet til egen troshistorie, gudsbilde og selvbilde, vil derfor også være viktig med tanke hva man ønsker å gi  videre til nye generasjoner.

Fra Fermate-kurset på Vaulali

Samtaletilbud

Fermate har også startet tilbud med veilednings-samtaler for enkelt-personer og par på Vaulali. Her er et sted der hele livets virkelighet kan snakkes om, og her kan man få hjelp til gå gjennom viktige prosesser.

For mer informasjon: Kontakt Fermate Rogaland 

tlf  98 21 61 81.

Mail: fermate.rogaland@gmail.com