Temakveld med fokus på sunn åndlighet

Nærmere 100 mennesker i ulike aldre strømmet til Stemnestaden 15.november da Fermate, Normisjon Rogaland sammen med Førresfjorden menighet inviterte til temakveld. Tema var: Sunn åndelighet – om den nødvendige spenningen mellom livet og troen. 

Det var fagleder ved sjelesorginstituttet på Modum Gunnar Fagerli som tok oss med inn i temaet. På en fremragende måte fikk han løftet sammenhengen mellom livet slik den enkelte opplever det, og måten troen blir levd ut. «Vi tror som de menneskene vi er», hevdet han. Erfaringer vi gjør gjennom livet, ikke minst i relasjonene til viktige mennesker rundt oss, former oss som mennesker, og de vil også prege vår trosutvikling. Troen må hele veien være i dialog med livet. Ellers kan den lett bli irrelevant – som en byrde man er innkapslet i. Dynamisk tro vil være i endring hele livet. Det gjelder også gudsrelasjonen.

En sunn og moden tro kjennetegnes ved evnen til å tåle det motsetningsfylte og ved evnen til å bevege seg mellom perspektiver uten frykt.

Troens liv og hverdagens utfordringer kan ikke splittes i ulike virkeligheter. Gud er aldri et annet sted. Det er i Ham vi lever og rører oss og er til. Han vil hvert enkelt menneske og Han er alltid på vei mot oss.

Slike perspektiv gir mot til stå midt i livet og snakke sant om både livet og gudstroen. Det var også hovedmålet med kvelden. Å lytte til vakker piano og fløytemusikk, nyte fersk gjærbakst og ta del i fellesskapet rundt bordene etter undervisningen, var også viktig. Det var derfor mange takknemlige mennesker som drog hjem igjen i novembermørket. Så kan vi håpe at refleksjonen og dialogen om livet og troen fortsetter i den enkelte og mellom mennesker som møtes videre.