Frihet

Tekst/bilde: Thomas Thesen

«Nå vil jeg at folk i menigheten min skal være minst mulig avhengig av meg som pastor».

Selvfølgelig, tenker du kanskje. Men på Cuba ser vi at menighetene er veldig avhengig av hva pastoren gjør. Derfor er det faktisk et sterkt vitnesbyrd når pastorer plutselig begynner å la de andre i menigheten slippe til. De begynner å få en forståelse av at det ikke bare handler om dem og deres kapasitet. De ser også at det gir resultater. Noen av medlemmene i menigheten får frimodighet til å snakke med andre om tro, noen ber for syke,noen får et mer bevisst forhold til å vise godhet og at det handler om å vise Guds godhet.

Medlemmene i menigheten kan også fortelle om større engasjement. Nå er de med på en annen måte enn tidligere. Før handlet det om å ta folk med til pastoren eller kirken. Nå kan de være med på det selv.

Det ligger mye frihet i å være en del av et team og ikke bære alt alene på skuldrene. Agenda1 har hatt en ny runde på Cuba og det er fantastisk å se og høre vitnesbyrdene. Vi hører om flere som kommer til tro, folk som blir døpt, en menighet som skal plantes og et nytt tankesett når det gjelder disippelskap.

En pastor kunne fortelle oss at de hadde gått fra å ha 8(!) gudstjenester i uken til å ha 3. De ville bruke mer tid på disippelgjøring på andre måter. Resultatet var mer folk på gudstjenestene, mer penger i kollekt og pastoren fikk en større frihet.

Agenda1 betyr mye for menighetene på Cuba. Vi håper du vil være med å be for arbeidet. Vi har også behov for økonomisk støtte. Du kan vippse til #540099 eller kontonummer 3000.14.71267 og merke det med Agenda1 Cuba.