Pensjonisttreff Stemnestaden

Det settes opp buss i fra sørfylket til Pensjonisttreffet på Stemnestaden.

Påmelding innen 12. mars til tlf. 51 68 27 50 / epost: region.rogaland@normisjon.no

For mer informasjon om buss, tider og priser, se brosjyre