Seniorer i Normisjon

Seniormiddag på Horve

Tekst: Johannes Byberg

Seniorarbeid er et uttrykk som i den senere tid brukes mye. Hvem er seniorer? Ordet er mye brukt i personalsammenheng for bedrifter – de ønsker å bruke erfaring og klokskap fra ansatte, selv om pensjonsalderen er nådd.

Pensjonistene (seniorene) er verdifulle for Normisjon. Og når vi regner at du er senior fra 55 år og oppover, er vi mange. Hvordan kan vi i Normisjon gi deg valgmuligheter slik at du blir med oss? Til det trenger vi gode tanker om valgmulighetene. Pensjonist er et uttrykk for når den offisielle arbeidstiden slutter. Men helsen skrus ikke av denne datoen. Vi ønsker å bli sett og brukt.

Normisjon har sentralt og regionalt egne utvalg som arbeider for å gi sosialt fellesskap gjennom sammenkomster som bibelhelger, fagdager, kultur med mer. Misjonen har mange praktiske oppgaver, og mitt store ønske er å tydeliggjøre behovet og misjonens mangfold. Vi trenger frivillige innenfor mange områder. Vi trenger å oppmuntre hverandre slik at gleden ved deltamerkes!

Normisjon har behov for fornyet innsats på arbeidet i Norge.Det er selve grunnlaget for et godt misjonsarbeid ute. Normisjon trenger seniorarbeid. I Rogaland har vi hatt veldig god deltakelse på arrangement som seniorkomiteen har gjennomført.  Informasjon om aktiviteter og konkrete tiltak får du på regionens nettside.