Agenda1 Sandnes

Tekst: Lars Kristian Heggebø

I Sandnes er 10 menigheter fra samme kommune med på felles Agenda1, en måte å tenke menighetsutvikling på. Vi opplever en utrolig styrke i å stå sammen (Joh.17,21). Det har vært en tett relasjon mellom menigheter i mange år, og det gjør fellesskapet vi opplever nå spesielt. Vi samler menigheter fra forskjellige sammenhenger, både pinsemenigheter, Indremisjonsforbundet, Normisjon, Frikirken, Den norske kirke og Baptistkirken. Da forteller vi hverandre om våre seiere, svakheter og utfordringer. Deretter ber vi og heier på hverandre. Det har gjort at vi er ærligere med hverandre og ser en tydeligere enhet. Det tjener både menighetene som får jobbe med sine prosesser, og byen når vi kan be og drømme sammen. Ut fra dette har det nå startet et felles bønnearbeid i byen, og vi gleder oss til å stå mer sammen på tvers!