Årsmøte 2019

Velkommen til årsmøte på Stemnestaden lørdag 6.april 2019

Velkommen til regionårsmøte 2019

på Stemnestaden lørdag 6. april 2019.

Landsstyret sin representant på årsmøte er generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Visjon: Med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Tema: Sammen er vi Normisjon.

Program

10:00     Registrering m/kaffe og rundstykke
11:00     Inspirasjonsmøte v/ Anne Birgitta Langmoen Kvelland m.fl.        
13:00     Årsmøte
14:00     Middag med kaffe og dessert
15:00     Årsmøte fortsetter
18:30    Kveldsmat
               

Saksliste til regionårsmøtet:

  1. Konstituering
  2. Årsmeldinger 2018
  3. Regnskap 2018
  4. Valg:     – regionstyre
                   – valgkomite
                   – revisor
  5. Handlingsplan 2019 – 2021
  6. Normisjon Rogaland fremover

For påmelding meld deg på i Checkin eller ta kontakt med regionskontoret på epost: region.rogaland@normisjon.no / tlf. 51 68 27 50

Påmeldingsfrist: 2.april

Velkommen til Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570, Tysvær

Årsmelding 2018