Agenda 1 Ungdom

Verdifulle unge står sammen om å nå nye.

Tekst/bilde: Thomas Thesen

I begynnelsen av februar var det fem ungdomsarbeid, fra Vigrestad, Sandnes og Stavanger, som startet en Agenda 1 prosess. Det var en fornøyelse å være sammen med dem i to dager hvor vi brukte tid i tilbedelse, spiste god mat, lekte, underviste og arbeidet i lederteamene. Ungdommene tok det seriøst og jobbet godt med problemstillingene om disippelskap og hvordan de kan bety noe for andre ungdommer. De ble også utfordret på hvordan dette ser ut i eget liv og ikke bare med utgangspunkt i arbeidet på bedehuset eller i menigheten. De laget gode handlingsplaner som de skal jobbe videre med de neste 6 månedene før neste samling. Det var tiltak som handlet om bønn, bygge gode relasjoner i fellesskapet og ikke minst ulike tiltak for at flere skal bli en del av Guds familie. I mellomtiden vil hovedlederne i ungdomsarbeidene bli fulgt opp av lederteamet i Agenda 1.

Det er ikke tvil om at neste generasjon er klar for å være med på det som Gud gjør. Vår oppgave er å være med å legge til rette og investere inn i arbeidet, både med tid, penger og erfaring. Til høsten håper vi at enda flere ungdomsarbeid kobler seg opp. Vi håper du blir med videre!