Galleri-butikker overført til regionen

Nytt fra Galleri Normisjon

På bakgrunn av den økonomiske situasjonen til Normisjon har det kommet forslag fra Felleskontoret (tidligere Hovedkontoret) at gjenbruksbutikkene kan overføres til den enkelt region.

Tirsdag 12.mars vedtok regionsstyret å overta ansvaret for butikkene i Sandnes og Aksdal. Selv om regionen overtar det formelle ansvar for butikkene vil vi fortsatt være en del av Galleri Normisjonsbutikkene. Overtakelsen gjelder fra 1. januar 2019. 

I den daglige driften vil nok hverken medarbeiderne i butikkene eller kundene merke noen forskjell. Den største gevinsten tror jeg vi får ved at «Normisjonsfolket» får et mer engasjert eierforhold til butikkene våre. Dette vil gi større omsetning og mer penger til misjonen. Vi ser i dag at foreninger legges ned. Både NMS og NLM sier at gjenbruksbutikkene blir de nye foreningene og viktigste inntektskilder fremover.

Miljø

Vi ønsker å være på lag med miljøet. Miljøvern får stor oppmerksomhet i dag. Vårt bidrag er å redusere mengden av ting som hadde blitt kastet og legge til rette for et gjenbruksalternativ.

Møteplass

Ensomhet er et annet ord som ofte er fremme i dagens debatter. Våre medarbeidere ser frem til dagene i butikken, til fellesskap og møte med mange hyggelige kunder. Vi har også Kaffekroken, en plass der en er velkommen til å sitte ned,  ta en kopp kaffe og kanskje kan det bli en god samtale før ferden går videre ut i en hektisk hverdag. For mange blir besøket i gjenbruksbutikken det første og kanskje eneste møtet med Normisjon. Vi ønsker at det skal bli et positivt møte.

Har du lyst og tid til å være med på laget? Oppgavene er mange og forskjellige. Ta kontakt med den butikken som er nærmest.

I de 5 årene vi har vært i Sandnes har vi ikke fått en oppsigelse. Det kan tyde på at vi har en trivelig og meningsfull arbeidsplass.

Thor Bjørn Tjelta,
daglig leder Galleri Normisjon Sandnes