Hva skjedde i 2018?

Årsmøte handler litt om det som skjedde i 2018, men mest om det som skal skje fremover. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årsmøte på Stemnestaden lørdag 6. april. Her kan du melde deg på her eller ta kontakt med regionskontoret.

Under er en artikkel om noe som skjedde i 2018, nemlig lederskifte i IMI-kirken:

Lykkelig lederskifte i IMI

-Jeg har ikke pensjonert meg. IMI er min familie. Og man pensjonerer seg ikke fra familien sin.

Tekst og foto: Hjørdis Halleland Mikalsen

Det er snart 40 år siden Martin Cave ble ansatt som bysekretær i Stavanger Indremisjon. På omtrent samme tid ble en liten gutt født i Tvedestrand. Han fikk navnet Egil Elling Ellingsen. Oppkalt etter far Egil og farfar Elling, som begge var predikanter i Indremisjonen. I dag gir Martin stafettpinnen videre til Elling. Og det gjør han med et hjerte fylt av glede og takknemlighet.

Ikke vemodig

-Mange spør meg om det er vemodig. Det er det overhode ikke. Jeg legger det over i de beste hender. Dessuten slutter jeg ikke. Jeg er fortsatt en del av teamet. Dette fungerer ikke som i næringslivet hvor man takker for seg og går av når man blir pensjonist. IMI er ikke en bedrift, vi er en familie. Og det er jo ikke sånn at man slutter å være en familie når barna blir voksne og klarer seg selv. Den rikeste tiden ligger foran oss, sier Martin. Det er snart 40 år siden han fikk jobben som bysekretær som leder for en liten menighet bestående av rundt 30 hoder, de fleste med grått hår. I dag teller IMI-kirken rundt 1200 medlemmer hvorav størsteparten er under 40 år.

Neste spørsmål går til Egil Elling – vanligvis bare Elling.

-Beklager, men vi er nødt til å spørre: Hvordan føles det å hoppe etter Wirkola?

Men før Elling rekke å svare, bryter Martin inn:

-La meg bare få påpeke at de aller fleste som hoppet etter Wirkola faktisk hoppet mye lenger enn ham.

Begge ler. Elling svarer:

-Klart jeg er spent. Men jeg kjenner på en enorm trygghet i et sterkt kall, vissheten om at det er her Gud vil ha meg. Dessuten er ikke dette noe jeg gjør alene. Vi er et fantastisk team som drar lasset sammen. Geir og Hanne Therese Lofthus går inn i rollen som pastorer for menigheten her i Stavanger, mens jeg overtar Martins jobb som leder for hele bevegelsen, sier Egil Elling og forteller at Martin har vært en god læremester gjennom de 12 årene de har jobbet sammen. Han har lært meg at man kommer lengst med å være seg selv. Martin har mange sterke sider, deriblant at han er flink til å se og anerkjenne mennesker. Tillit gjennom relasjoner er en viktig egenskap for en leder, enten det er i næringslivet eller i menighetssammenheng.

Ryddig prosess

-Det har vært en god og ryddig prosess rundt dette lederskiftet. Vi har hatt god tid til å forberede oss, det er 8 år siden det ble bestemt at jeg skulle overta etter Martin da han ble pensjonist, sier Elling. Det er Martins datter og svigersønn, Geir og Hanne Therese Lofthus, som har tatt over Ellings stilling som pastorer for menigheten i Stavanger.

-Jeg er heldig som har så mange gode folk rundt meg, sier den nybakte lederen. 

-Dere er ganske ulike som personer?

-Ja, ingen tvil om det. Martin er rett fra levra. Han sier det som det er. Spør du Martin om noe får du kontant svar. Jeg er nok en mer tenksom person, som trenger litt mer tid, sier Elling.

-Ikke minst har vi ulik bakgrunn. Ellings bakgrunn er litt frommere enn min, sier Martin Cave med et smil.  Ellings far og farfar var begge predikanter, sistnevnte fikk i sin tid Kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste som kretssekretær i Troms Indremisjonskrets. Elling er selv utdannet teolog fra Menighetsfakultetet. Martins historie er litt mer brokete, med oppvekst i tyskerbrakkene på Ullandhaug og bakgrunn som Bibel-smugler.

-Bibel-smugler eller teologisk utdannelse. Det betyr lite når vi stå overfor det oppdraget Jesus har gitt oss. Da er Martin like mye prest som meg, sier Elling.