Seniorleir 2019

Vaulali, 19.-22.august

  • Bibeltimer: Kørner Høie og Erik Rørtveit
  • Misjonskveld: Kørner Høie
  • Piano: Marit Nag
  • Sang: Riskakameratene
  • Dagsutflukt til Helgøy bil/båt. Pris kr. 150,-pr. person.
  • Vi danner seniormusikklag. Ta gjerne med instrument.
  • De mannlige komitemedlemmene inviterer til grillfest.
  • Festmiddag med påfølgende fest.
  • Det blir god anledning til spaserturer i terrenget rundt Vaulali. Ønsker du en frisk dukkert, – ta med badetøy.

Informasjon og påmelding til:

Normisjon regionskontor, Sandnes.

Tlf. 51 68 27 50 / e-post: region.rogaland@normisjon.no

Påmelding innen fredag 24.juni.

For mer informasjon, se brosjyre