Regionsårsmøte på Stemnestaden

Musikklinja ved Bibelskolen i Grimstad åpnet regionårsmøtet med minikonsert.

Tekst og foto: Kørner Høie og Roar Flacké

Det var sol, vårvær og fuglesang som møtte de 128 påmeldte til årsmøtet lørdag 6.april. Og den gode stemningen dominerte også møtet som varte hele lørdagen. Det ble en ungdommelig start på dagen med musikklinja fra BiG som hadde minikonsert.

Videre var det et takknemlig tilbakeblikk på 2018 med mange gode meldinger og et regnskap i balanse. Den store orienteringssaken var om KFskolen som har byggeplaner på Solborgmarka. Dette er et prosjekt i hundremillionersklassen med både Solborg, IMI-kirken og region Rogaland som eiere. Skolen kan stå ferdig august 2021. Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland var utsending fra landsstyret og bidrog med flere gode innlegg. Jorunn Bø Løge fra Vigrestad ble gjenvalgt til regionstyret.

Regionleder Erik Rørtveit delte raust ut blomster til trofaste medarbeidere. Brødrene Hans og Kørner Høie fikk blomster etter 40 år som ansatte i organisasjonen. Unni Sæves Vignes ble takket for god tjeneste. Hun går av med pensjon til sommeren. Irene og Martin Cave fikk honnør for lang og målrettet tjeneste i IMI-kirken. Johannes Byberg fikk takk for inspirerende ledelse av seniorarbeidet, og Harald Grønstøl og Leif Berge for stor innsats ved regionkontoret.

Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland orienterer om omstillingene i Normisjon.
Hans Høie, Kørner Høie og Unni Sæves Vignes får takk for lang og god tjeneste.
Irene og Martin Cave fikk velfortjente blomster av Erik Rørtveit.