Alpha filmserie

Av og til er det utfordrende å finne egnede undervisere. Alpha filmserie gir nå hjelp!

Tekst: Inge Morten Paulsen

Vi er vant med å se filmer, serier og dokumentarprogrammer på TV – ofte på engelsk med norske tekster. Nå er Alpha tilgjengelig på samme måte. ALPHA FILMSERIE er en mix av undervisning og dokumentar, og ble nylig tatt i bruk med norske tekster.

Først ut i Norge var Bogafjell menighet i Sandnes. Menigheten hadde erfart utrustende fellesskap i sine smågrupper, og da de trengte å fokusere på evangelisering, ble Alpha løftet fram som beste tilgjengelige ressurs. De oppfordret derfor smågruppene til å invitere sine venner til egne Alpha-kvelder for å se ALPHA FILMSERIE og snakke om innholdet. De fordelte selv oppgavene som vertskap og gruppeledere.

Sokneprest i Bogafjell menighet er Torstein Eidem Nordal, som også sitter i Normisjons landsstyre. I et nyhetsbrev fra Alpha Norge, sa han: «Alpha har penset oss inn på sporet av hva som er viktig. Det misjonale fokuset har fått et løft, og vi er blitt mer bevisst vår rolle som kirke. Vi lever drømmen som folkekirke og disippelkirke fordi Alpha gir oss redskaper til hvordan vi kan møte andre mennesker der de lever sine liv.»

Nå er det blitt enda enklere å arrangere Alpha! Alpha Norge tilbyr serien gratis til menigheter og forsamlinger.