Huskirker for nye kristne i Kambodsja

Mange nye verdifulle mennesker som vi følge Jesus – også i år!

Tekst: Ådne Berge

Også i år kan vi glede oss stort over at mange ble kristne gjennom Godhets – og Evangeliseringsaksjonen. Det er også flott å se de unge fra Norge og Kambodsja finne sammen i teamene og gjør nye erfaringer med økt innsikt i hvem de selv er og hvem Gud er.

De mange nye kristne er en velsignelse for menighetene men også en utfordring. Hvordan skal de kunne følges opp slik at de blir bevart som kristne. Den nærmeste lokale kirken kan ligge 1 – 2 timers reise vekke og gjør det utfordrende for pastorene å rekke over alle.

I år ble det prøvd ut det vi kaller Instant Housechurch eller Umiddelbar Huskirke. Konseptet er at i det de nykristne har bekjent troen på Jesus foran scenen, så ropes en og en landsby opp. De nykristne fra den landsbyen går da bort til et anvist område. Denne bevegelsen er krevende, det blir som en bekjennelse nummer to å sette seg i huskirke sammen med folk fra samme landsby. Før de forlater dette første møtet i huskirken blir alle registrert og avtale blir gjort for neste møte. Totalt er over 1500 mennesker registrert i Huskirke basert på deres landsby.

Denne raske tilknytningen gir de nye kristne umiddelbart et livsnært kristent fellesskap der de deler vitnesbyrd, Guds nærvær, bibel og utsendelse til å snakke enkelt om Jesus, gjøre godt og be for syke. Mange av huskirkelederne er selv relativt nye på veien, men de er ivrige etter å lykkes. De har vært samlet til trening i forkant av aksjonen og det sendes ut team etter halvannen måned for å følge dem opp og hjelpe dem til å lede huskirkene på en god måte.

Vær med å be om at huskirkene får være et sted der mennesker får kjenne fellesskap, vokse i tro og frimodighet til å tjene Herren i landsbyene der de bor.