Ny generasjon ledere

Ny generasjon ledere: Jonas, Vilde og Marius.

Tekst: Thomas Thesen Foto: Magnus Straume

Skal vi se «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag» må vi investere i dagens ungdom. Vi ønsker å utruste dem til å bli samfunnsbyggere som påvirker miljøene de er en del av, og samtidig har en forståelse av hvem de er i Kristus og i fellesskapet. Vi ønsker å se en ny generasjon som er salt og lys i verden. Da må vi, både som enkeltmennesker og organisasjon, være en stemme inn i livene deres fra tidlig alder og fortelle dem og legge til rette for at de kan vokse opp og bli den Gud har skapt dem til å være.

10:13-festivalen har, som du kanskje har fått med deg, vokst til å bli en stor festival med nærmere 350 deltakere. For noen år siden kom spørsmålet «Hva med 8. klassingene?». De som er for gamle til å være med på 10:13, men for unge til å være ledere. I år satser vi videre og inviterer de som er ferdig med 8. klasse til egen ledertrening under 10:13-festivalen. De vil være på leirstedet på Alsvik med eget opplegg på formiddagen, før de blir en del av festivalen på ettermiddag/kveld og blir med som ledere i de ulike teamene. Kjenner du noen som går i 8. klasse? Send dem på 10:13 ledertrening! Vi tror dette vil være med å utruste neste generasjons ledere, og vi håper du vil være med å be for dem og investere i dette arbeidet.

For mer info, se 1013.no/ledertrening.