Med hjerte for de unge

Hans Høie og Toralf Hetland har et stort engasjement for ungdomsarbeid generelt og unge ledere spesielt.

Tekst og foto: Hjørdis Halleland Mikalsen

Møt Hans Høie og Toralf Hetland – to «gamle gubber» med stort hjerte for å ivareta unge kristne ledere.

Latteren sitter løst på pauserommet i Normisjon sine lokaler i Sandnes sentrum. Hans Høie har akkurat fortalt at han kommer rett fra frisøren – til ære for fotografen.

-Ja, ja, jeg sparer de pengene, sier Toralf og stryker hånda over sin blanke isse. Begge ler hjertelig. Journalisten spør forsiktig om alder.

-Huff, må du vite det? Kan du ikke bare skrive at vi er to gamle gubber, sier Hans. Latter igjen.

Utbrent ungdom

Gamle eller ei, dette er to engasjerte voksne med et stort hjerte for ungdommen.

-Vi trenger unge ledere, men det er ikke nok å bare rekruttere og deretter overlate de til seg selv. Ingen unge ledere skal stå alene. Jeg har møtt 18-åringer med tydelige symptomer på utbrenthet. Sånn skal det ikke være. Ungdommen skal blomstre, ikke visne. Vi som har noen flere år på baken har en viktig oppgave i å fungere som sikkerhetsnett, vi skal være oppmerksomme og fange opp de som strever, sier Hans og lener seg frem i stolen. Han er tydelig engasjert. Dette er hjertesaken. Toralf nikker samtykkende.

-Vi må gjøre de unge kristne lederne oppmerksomme på at vi ser det arbeidet de gjør. Den gode samtalen er avgjørende, sier han.

-Ja, og der har Toralf fått til et flott konsept, skyter Hans inn og forteller at Toralf, som er bosatt på Ålgård, i alle år har invitert unge kristne ledere med seg til kinarestauranten like ved Kongeparken.

-Her har han hatt utallige samtaler. Det er ikke få relasjoner Toralf har klart å bygge opp på den måten. Du skulle hatt klippekort på den kinarestauranten du, Toralf.

– Jeg er veldig glad i kinamat, svarer Toralf lattermildt.

-Spøk til side, dette handler ikke om kinamat, det handler om å få til en god prat på et nøytralt sted. Og når det er sagt vil jeg påpeke at Hans og jeg er et godt team, vi utfyller hverandre. Hans er god på å se hvert enkelt menneske, og har lært meg enormt mye om det. Jeg er meg praktisk anlagt, løsningsorientert og opptatt av å bygge opp gode systemer som hindrer at unge ledere møter veggen. Da jeg var ung ble jeg fortalt at min tjeneste skulle være å fungere som predikant. Men det viste seg at det ikke samsvarte med mitt kall. Det er viktig at de unge selv får finne hvilken tjeneste de ønsker å stå i. På den måten blir det basert på glede, ikke på plikt. Alle mann på dekk, heter det i barnesangen. Men det er viktig at hver enkelt finner sin plass selv, uten å kjenne på forventningspress, sier Toralf.

Om å møte veggen

De vet hva de snakker om disse to «gamle gubbene». Begge har vært engasjerte i kristent arbeid hele sitt voksne liv. Begge har opplevd å møte veggen. Hans var i midten av 30-årene da han fikk en alvorlig psykisk knekk og ble langtidssykemeldt. Også Toralf har opplevd å kjøre seg selv for hardt for dermed å havne helt på felgen.

-Da vi var unge ledere fantes det ikke noe sikkerhetsnett. Derfor er det veldig viktig at vi bruker våre dyrekjøpte erfaringer til å gi en hjelpende hånd til dagens unge, sier han.

Hans og Toralfs tre råd for å være til hjelp for unge ledere.

  • Se etter gleden. Det er viktig at de unge finner glede og lyst i det arbeidet de gjør. Manglende glede kan være et tegn på utbrenthet.
  • Vær en samtalepartner – eller sørg for at de unge har en voksen, trygg person å snakke med.
  • Vær en medvandrer. Tilbring tid sammen med de unge – både i lek og alvor. La de føle at du bryr deg og at du interesserer deg for det de gjør.

FAKTA:

  • Hans Høie (59), gift med Jofrid, 4 barn, bosatt på Sandnes, vaktmester og bestyrer på Horve Ungdomssenter. Har tidligere vært ungdomsarbeider og kretssekretær i Ryfylke og Jæren Indremisjon, forsamlingsleder i Ålgård bedehus, ansatt ved Staffeldsgate Bibelskole i Oslo og tømmermann.
  • Toralf Hetland (55), gift med Marit, 4 barn, bosatt på Ålgård, hvor han er engasjert i kristent barne- og ungdomsarbeid. Jobber som bakerisjef i Bakehuset på Bryne. Jobbet 10 år i Ryfylke og Jæren Indremisjon i ulike stillinger, derav seks år som barne- og ungdomssekretær. Har også jobbet som miljøarbeider og vaktmesterassistent ved Solborg Folkehøgskole.