Solborgmarka!

Solborgmarka, der KF-skolen skal ligge, er markert med rødt. Sammen med IMI-kirken og Solborg får vi et unikt kraftsenter på Tjensvoll i Stavanger.

Tekst: Erik Rørtveit

Vi regner med at byggearbeidene starter opp i løpet av høsten og at skolen skal stå ferdig til skoleåret 2021/22. Det er Margrete Stople som binder sammen arbeidet i forbindelse med byggingen av KF-skolen. Vi er flere enheter som står sammen om byggingen og det er viktig at vi har god kommunikasjon mellom KF-skolen, Solborg Folkehøgskole, IMI-kirken og Normisjon Rogaland.

I disse dager overføres tomten som KF-skolen skal bygges på fra Solborg Folkehøgskole og til Solborgmarka as. Solborgmarka as eies av IMI, Normisjon Rogaland og Solborg. Erlend Eggebø er styreleder i selskapet, mens Margrete Stople er daglig leder.

Det vurderes nå om skolen skal ha massiv tre og limtre som hovedkonstruksjon eller betong, som er mest vanlig. Det er Backe Rogaland som er valgt som totalentreprenør. Den totale kostnaden med skolen er på om lag 150 millioner. Ansatte og elever på KF-skolen har vært tett på arkitektene slik at de har fått anledning til å påvirke i en tidlig fase av byggingen.

Årsmøte for Solborg har også godkjent salg av tomt til Stavanger Kommune. Her vil kommunen etter all sannsynlighet starte opp med byggearbeider av leiligheter i løpet av høsten. Vi vil følge utbyggingen tett og ber også om din forbønn for arbeidet.