Damer i forskjellige generasjoner – en gave til hverandre?!

Fornøyde deltakere på inspirasjonssamlingen på Stemnestaden.

Tekst/bilde: Aud Vihovde Hoftun

Damer i forskjellige generasjoner – en gave til hverandre?! Det var hovedfokus på høstens inspirasjonssamlinger for damer i Normisjon på Haugalandet dette året. Gjennom fortellingen om Maria, Jesu mor, som oppsøkte sin eldre slektning Elisabeth og gjennom en sterk historie om en alminnelig voksen kvinnes betydning for en tenårings vei til tro i vår tid, ble vi oppmuntret til å se at vi kan bety en forskjell for hverandre.

Ungdommene spør etter voksne som kan formidle trygghet, tillit og troserfaring gjennom levd liv. De trenger åndelige mødre som ser dem og oppmuntrer dem i en krevende hverdag. Vi som har levd lengre må våge å tro at vi kan bety noe for generasjonene som kommer etter oss. Samtidig har vi mye å lære ved å lytte til de unge. Kan vi faktisk se det slik at vi er Guds gave til hverandre?

Både i Skudeneshavn og på Stemnestaden deltok damer fra 20 årene til over 80. Vi fikk synge sanger fra ulike tradisjoner, dele Guds ord, delta på bønnevandring og nyte god mat i lag. I praksis fikk vi erfare at det gir inspirasjon å være sammen på tvers av generasjonene. Dette er en erfaring som vi ønsker skal gi ringvirkninger i hverdagen: at vi kan være en gave til hverandre.