Agenda 1 – nye muligheter

Fra Agenda1 i Skudenes, som var «ferdig» i vår.

Tekst/bilde: Roar Flacké

Agenda1 er et nettverk av menigheter og ulike typer fellesskap, som vil hjelpe hverandre til å bli mer utadrettede, slik at flere mennesker kan bli kjent med Jesus og følge ham. Agenda1 er vårt fremste redskap for å utvikle fellesskap og Iedere. 10 år etter starten har det spredt seg til 14 land med mer enn 400 menigheter og fellesskap involvert. Og det vokser stadig, både i Norge og internasjonalt. I flere av Normisjons samarbeidsland er Agenda1 blitt en viktig del av strategien. Og resultatet er fornyede menigheter og nye mennesker som følger Jesus.

Normisjon Rogaland er i høst med og sender ut team til for eksempel Mali og Cuba. I Mali starter en ny fase nå i oktober, ved at søsterkirka vår, EELM, selv tar Agenda1 videre i nye læringsfellesskap. Og vi sender ut team for å heie på dem og veilede.

I vår egen region har vi hatt mange læringsfellesskap disse 10 årene. Flere menigheter og fellesskap har vært med i flere toårsløp, fordi de ser at det å bygge en ny kultur er en kontinuerlig prosess. I 2020 inviterer vi til nye læringsfellesskap både nord og sør i regionen. For nordfylket håper vi i mars å starte læringsfellesskap både på Vest-Karmøy (Åkra) og for midtre strøk (Stemnestaden). Vi inviterer til uforpliktende smaksprøver henholdsvis 18. og 21. november. Ta kontakt med Roar Flacké (tlf. 90600239) for en prat om dette kan være aktuelt for fellesskapet du er en del av!

Et læringsfellesskap består gjerne av 5-10 fellesskap, som er representert av et team med nåværende eller potensielle ledere. Hvert halvår kommer de sammen til undervisning, anvendelse av undervisningen i sin sammenheng og utveksling mellom teamene. Hver samling ender opp i en enkel handlingsplan for det neste halvåret. Mellom samlingene får teamene oppfølging. I denne prosessen tar vi utgangspunkt i der fellesskapet til enhver tid er, og hjelper hverandre til å gå noen skritt i en tydelig retning.

Hovedfokuset i Agenda1 er å bygge en disippelkultur med vekt på hverdagsliv med Jesus og relasjonsbygging enn på de mange aktivitetene. Vi vil gjøre disipler, som gjør disipler, som gjør disipler… En disippel er ikke en superkristen med høyt aktivitetsnivå. Men en som følger Jesus i hverdagen – en som til enhver tid er der Jesus er og møter mennesker og situasjoner sammen med Jesus og slik som Jesus. På den måten får vi være med på det Han gjør.

Her kan du lese mer om Agenda1: agenda1.no